Wyższe Seminarium Duchowne

12128
Seminarium z lotu ptaka. Fot. Adam Ginalski (zdjęcie ze strony: http://seminarium.radom.pl)

MISJA

“Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu stanowi zespół alumnów i wychowawców, których łączy ten sam chrzest, jedna wiara i takie samo powołanie przez Boga do podjęcia posługi kapłańskiej. Jest to więc szczególna wspólnota uczniów Chrystusa, dla której łaska powołania do kapłaństwa wyznacza następujące cele: potwierdzenie autentyczności powołania oraz przygotowanie do święceń i posługi prezbiteratu…” (za: Regulamin Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu z 9 IV 2009 r., I, 1n)


HISTORIA

Historia miejsca, gdzie mieści się Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu (ul. Młyńska 23/25) sięga 1930 r. Wtedy to ks. Wacław Kosiński, proboszcz parafii farnej w Radomiu, ulokował pieniądze w umiejscowionym poza miastem gruncie o wielkości 6 hektarów. Nikt wtedy nie myślał, że zostanie tu wbudowana uczelnia formująca przyszłych kapłanów. Radomskie seminarium zostało wybudowane na przełomie lat 80. i 90. staraniem biskupa Edwarda Materskiego, ordynariusza Diecezji Sandomiersko-Radomskiej i nakładem pracy ok. 40 tys. diecezjan. Poświęcił je papież Jan Paweł II 4 czerwca 1991 roku podczas wizyty w Radomiu.

 • Rektorzy WSD w Radomiu:
  • ks. Wacław Depo (obecny metropolita częstochowski) – 1992-2006
  • ks. Jarosław Wojtkun – 2006-2021
  • ks. Marek Adamczyk – od 2021

Więcej: Historia Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu; http://seminarium.radom.pl.


ZARZĄD

 • Rektor:
  • ks. kan. dr Marek Adamczyk
 • Wicerektor:
  • ks. prał. dr Jacek Mizak
 • Ojcowie duchowni:
  • ks. dr Karol Kowalczyk
 • Dyrektor ds. ekonomicznych:
  • ks. mgr Rafał Widuliński
 • Dyrektor Instytutu św. Kazimierza:
  • ks. dr Sławomir Czajka

KONTAKT


MAPA