Sąd Kościelny

15606

Sąd Kościelny Diecezji Radomskiej stanowi I instancję dla spraw małżeńskich, spornych i karnych wniesionych z Diecezji Radomskiej. Osoby, które chcą rozpocząć proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa i zamierzają skorzystać z bezpłatnego poradnictwa prawnego w siedzibie sądu, powinny przynieść ze sobą metrykę ślubu kościelnego i ustalić aktualny adres zamieszkania współmałżonka ze związku sakramentalnego.

Trybunałem apelacyjnym II instancji dla Sądu Kościelnego Diecezji Radomskiej jest Sąd Metropolitalny Warszawski.

 • Nazwa instytucji i adres:
  • Sąd Kościelny Diecezji Radomskiej
  • ul. Malczewskiego 1; 26-610 Radom
 • Telefon:
  • +48 48 34 06 219 (kancelaria)
  • +48 48 34 06 237 (oficjał)
 • E-mail:

 • Godziny urzędowania:
  • poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek (oprócz świąt): godz. 9.00–13.00
  • środa: godz. 9.00–16.00
 • Poradnictwo prawne w zakresie prawa kanonicznego:
  • środa: godz. 9.00–16.00

Skład personalny:

 • Wikariusz sądowy (oficjał):
  • ks. prof. URad. dr Grzegorz Zieliński
 • Sędziowie:
  • ks. kan. dr Szymon Pikus
  • ks. dr Ireneusz Kosecki
  • ks. dr Paweł Twardowski
  • ks. kan. mgr lic. Jan Godek
  • ks. mgr lic. Sławomir Szustak
 • Promotor sprawiedliwości:
  • ks. dr hab. Paweł Kaleta, prof. KUL
 • Obrońcy węzła małżeńskiego:
  • ks. dr Dominik Dryja
  • ks. kan. mgr lic. Marcin Rogala
 • Notariusze:
  • ks. mgr lic. Maciej Jakubowski
  • ks. mgr lic. Marian Marszałek
  • ks. mgr Dawid Karaś
 • Adwokaci:
  • P. mgr lic. Maja Serafin-Michalska
   • Plac Jagielloński 7/1; 26-600 Radom
   • tel. +48 511 620 023
  • P. mgr lic. Lusine Kramarska
   • ul. Królowej Jadwigi 18E lok. 14, 26-600 Radom
   • tel. +48 608 460 050
  • P. mgr lic. Kamil Dziura
   • ul. Wernera 5 lok. 17; 26-600 Radom
   • tel. +48 539 618 012

Do pobrania: