Kuria Diecezji Radomskiej

8731
Mapa Diecezji Radomskiej. xsp / www.diecezja.radom.pl

ul. Malczewskiego 1, PL 26-600 Radom


 • Godziny pracy Kurii Diecezjalnej
  • Poniedziałek: 9.00-13.00
  • Wtorek: 9.00-13.00
  • Środa: 9.00-16.00
  • Czwartek: 9.00-13.00
  • Piątek: 9.00-13.00

W lipcu i sierpniu Kuria czynna w godzinach 9.00-13.00.


 • Wikariusze Generalni:
 • Wikariusz Biskupi:
  • ks. inf. mgr Stanisław Pindera
 • Wikariusz Biskupi ds. prawno-administracyjnych:
  • ks. prał. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof KUL
 • Kanclerz:
  • ks. prał. mgr Edward Poniewierski
   • T: +48 48 340 62 21
 • Wicekanclerz:
  • ks. prał. lic. mgr Marek Fituch
   • T: +48 48 340 62 20

 • Sekretarz Biskupa Henryka Tomasika:
  • ks. dr Tomasz Herc
   • T1 (w Kurii): +48 48 34 06 226,
   • T2 (domowy): +48 48 34 06 240,
   • M: +48 606 302 531
   • E: ksherc@wp.pl

 • Sekretarka:
  • s. mgr Katarzyna Bidzińska SNMPN
   • T: +48 48 340 62 00


 • Delegat ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży w Diecezji Radomskiej:

 • Diecezjalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Delegat Kurii ds. przygotowywania wizytacji kanonicznych:

MAPA DOJAZDU: