Czasami życie zależy od 1%

553
Ks. Robert Kowalski, dyrektor Caritas Diecezji Radomskiej. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

„Cierpienie nie wybiera – może dotknąć każdego, bez względu na wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania.” – przypominają pracownicy i wolontariusze Caritas Diecezji Radomskiej i proszą o przekazanie 1% podatku, aby można było dalej z powodzeniem wypełniać zadania miłosierdzia wobec potrzebujących pomocy.

– W wyjątkowo trudnym roku dla nas wszystkich, kiedy z troską spoglądamy na bliskich, zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego jaką jest Caritas Diecezji Radomskiej. Nadal trzeba przypominać, iż podatnika nic to nie kosztuje, a ten 1% może uratować ludzkie życie. Dziękując za przychylność dla Caritas w ubiegłym roku – wraz z ks. Biskupem oraz naszymi Podopiecznymi zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% na rzecz OPP Caritas Diecezji Radomskiej, KRS 0000222733 która swoją akcję prowadzi pod hasłem: „Czasami życie zależy od 1%”. Widzimy potrzebę wspierania naszych podopiecznych szczególnie ludzi chorych w każdym wieku. Osoby które spotkały się z życzliwością przyjaznych Podatników dziś mogą realizować dodatkowy plan leczenia, rehabilitacji, używają specjalistycznego sprzętu, zakupują ortezy, implanty… Dla nas istotnym jest byśmy mogli prowadzić działalność statutową. – mówi ks. Robert Kowalski, dyrektor Caritas Diecezji Radomskiej.

Rozliczając się za rok 2018 ponad 7 tysięcy podatników przekazało na rzecz Caritas Diecezji Radomskiej prawie 610 tys. złotych. Zaś w roku ubiegłym z rozliczeń za rok 2019 pozyskano ponad 665 tys. złotych.

Dzięki temu w  roku 2019 w ramach ścisłej współpracy dzięki akcji 1% radomski Caritas indywidualnie wsparł 26 osób: 10 dzieci i 16 osób dorosłych. Są to osoby bardzo chore, które również w tym roku będą potrzebować pomocy. Zebrane środki przeznaczono również na:

  • Uzupełnienie sprzętu do 5 wypożyczalni (w Radomiu, Drzewicy, Paradyżu, Starachowicach i Kozienicach); w ciągu roku jest tam realizowanych ponad tysiąc wypożyczeń;
  • leczenie, dożywianie, edukację i wypoczynek dzieci;
  • pomoc rodzinom wielodzietnym;
  • pomoc rodzinom w sytuacjach losowych

Caritas, jak co roku oferuje pomoc w rozliczaniu PIT-ów. Jednak ze względu na sytuację epidemiczną na razie będzie to pomoc udzielana telefoniczne lub mailowo.

– Dziękujemy za zaufanie. Razem możemy więcej i lepiej. Będziemy starać się pomagać w wypełnianiu zeznań podatkowych, ale o formie i możliwościach poinformujemy w najbliższym czasie. Ze względu na obostrzenia może być trudniej, czekamy na najbliższe komunikaty Rządu RP. – mówi Anna Lis z radomskiej Caritas.

Emeryci, którzy w latach poprzednich zadeklarowali chęć przekazania 1% podatku dla Caritas, a nie muszą nic odliczać, nie będą musieli w tym roku podejmować żadnych kroków. Organizacja sama odliczy 1% podatku.

Warto przypomnieć, że przy Caritas Diecezji Radomskiej działają m.in.: dwa „Okna Życia”, Katolicki Ośrodek Adopcyjny, Dom Matki i Dziecka, świetlice dla dzieci, Ośrodek Wsparcia dla Ofiar przemocy w Rodzinie, telefon zaufania „Linia Braterskich Serc”, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej, jadłodajnie, Dom dla Bezdomnych Kobiet i Noclegownia dla Kobiet i Mężczyzn, a wśród wolontariuszy są m.in. streetworkerzy i pedagodzy ulicy.

Radomska Caritas wspiera także ofiary wojen i kataklizmów, m.in. Syrii czy w Chorwacji.