Bractwo Dobrej Śmierci

2818

Łaska śmierci przez większość jest nierozpoznana, niedoceniana, odrzucana, rzadko przyjmowana z wiarą i wdzięcznością. Wiele osób nie chce jej znać. Co więcej – na wszelkie sposoby usiłuje uciec przed śmiercią, pozbywając się zasług przyjęcia jej z ufnością, która daje pokój serca. W odpowiedzi na tę sytuację powołaliśmy Bractwo Dobrej Śmierci.

Bractwo zainaugurowało swoją działalność 19 kwietnia 2020 w Niedzielę Miłosierdzia. Dekret zatwierdzający Statut Bractwa oraz swoje błogosławieństwo przekazał ksiądz biskup Henryk Tomasik – ordynariusz Diecezji Radomskiej.

„W chwili śmierci będzie się liczyła tylko miłość. W chwili śmierci grzesznik najbardziej będzie się obawiał swego braku odpowiedzi na nieskończoną miłość Boga i będzie to opłakiwał. Wszystkie bogactwa materialne, sława, władza, pozycja społeczna i najróżniejsze sukcesy wraz ze śmiercią pozostaną na tej ziemi. 

W chwili śmierci będzie się liczyła tylko miłość. Kto stanie przed Bogiem bez miłości, będzie musiał ponieść wszystkie konsekwencje swoich grzesznych wyborów i egoistycznego postępowania. Arogancja zawsze prowadzi do grzechu, a brak przebaczenia i nienawiść prowadzi do potępienia wiecznego. Módlmy się więc i nawracajmy. 

Otwórzmy dla Chrystusa bramy naszych serc, aby mógł On tam zamieszkać. Święci są czytelnymi znakami obecności i działania niewidzialnego Boga. Za ich pośrednictwem Jezus Chrystus nieustannie dokonuje różnych cudów i znaków, poprzez które wzywa nas do nawrócenia”.


Poniżej przedstawiamy fundamenty, na których Bractwo chce opierać swoją cichą posługę.


 • Symbolika logo Bractwa Dobrej Śmierci.

Krzyż maltański – jego cztery ramiona oznaczają cztery cnoty: wierność, honor, wstrzemięźliwość i przezorność. Czarna barwa symbolizuje żałobę.

Oprócz ośmiu błogosławieństw (Mt 5, 3-12) znak ten, poprzez swoich osiem wyraźnych końców, nawiązuje także do ośmiu cnót rycerskich:

  1. Żyć w prawdzie
  2. Mieć wiarę
  3. Żałować za grzechy
  4. Dawać dowody pokory
  5. Miłować sprawiedliwość
  6. Być miłosiernym
  7. Być szczerym i wielkodusznym
  8. Znosić prześladowania.

Ufamy, że każdy, kto będzie żył według tych zasad, spędzi dobre i uczciwe życie.

Wokół krzyża maltańskiego jest w okręgu (koło to symbol doskonałości) napis: Bractwo Dobrej Śmierci.