GARBATKA – Parafia pw. Nawiedzenia NMP

5207
Kościół pw. Nawiedzenia NMP w Garbatce-Letnisko. Foto: Jerzy Kutkowski

KONTAKT:


DUSZPASTERZE:

 • Proboszcz:
  • ks. kan. Augustyn Eugeniusz Rymarczyk
 • Wikariusz:
  • ks. Roman Zając

MSZE ŚW.:

 • Niedziele / Uroczystości:
  • 7.30;
  • 9.00;
  • 10.30;
  • 12.00;
  • 18.00 (zima – 17.00)
 • Święta zniesione:
  • 7.00;
  • 9.00;
  • 18.00 (zima – 17.00)
 • Dni powszednie:
  • 7.00;
  • 18.00 (zima – 17.00)

O PARAFII:

 • Do parafii należą:
  • Garbatka-Letnisko, Garbatka Długa, Molendy, Ponikwa.
 • Odpusty:
  • Nawiedzenia NMP (2 lipca),
  • św. Józefa Rzemieślnika (1 maja)
 • Dni adoracji Najświętszego Sakramentu:
  • sobota i Niedziela Palmowa
 • Dom zakonny:
  • Zgromadzenie Sióstr Służek NMP Niepokalanej, kaplica,
   • ul. Krasickiego 3, 26-930 Garbatka-Letnisko,
   • T: +48 48 621 00 78
 • Historia:

Po I wojnie światowej z inicjatywy Komitetu Budowy Kościoła powstała kaplica z przebudowanego spichlerza wojskowego. Obsługiwał ją ks. Władysław Muszyński, który zamieszkał w Garbatce jako emeryt. W 1926 r. dobudowano prezbiterium, a w 1929 r. kruchtę i samą kaplicę rozbudowano. Od 1929 r. zamieszkał tu na stałe ks. Wincenty Wojtaśkiewicz, organizator parafii, wywieziony z grupą wiernych 12 VII 1942 r. do niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz Birkenau i zamordowany. Parafia w Garbatce została erygowana 22 II 1932 r. przez bp. Włodzimierza Jasińskiego z wydzielonego terytorium parafii Gródek i Brzeźnica. Kościół jest obiektem murowanym, wg projektu arch. Tadeusza Witkowskiego z Lublina. Został zbudowany w latach 1948–1971 staraniem ks. Józefa Kuropieski. Dedykacja świątyni miała miejsce 1 VII 1979 r., dokonał jej bp Walenty Wójcik. Kościół jest murowany z czerwonej cegły, jednonawowy. Restauracji świątyni i zmiany jej wystroju dokonał ks. Stanisław Mnich.


MAPA DOJAZDU: