Informacje dla kandydatów – Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu

2219

Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu przyjmuje kandydatów pragnących poświęcić się służbie Bożej w kapłaństwie.

Tych, którzy odczytują w sobie głos Chrystusowego wezwania na drogę kapłańską, zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną do rektoratu Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu z następującymi dokumentami:

  • podanie do księdza rektora seminarium,
  • życiorys,
  • metryka chrztu i bierzmowania,
  • świadectwo dojrzałości,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • opinie od: księdza proboszcza i katechety,
  • ksero dowodu osobistego,
  • zaświadczenie lekarskie dla kandydatów na studia,
  • 4 fotografie (podpisane).

Czas zgłoszeń: do 8 lipca 2019 r.

Egzamin kwalifikacyjny odbędzie się 9 lipca 2019 r. godzinie 9.00 w rektoracie seminarium.

Jest przewidziany drugi termin naboru. Dokumenty można składać do 14 września, a egzamin odbędzie się 18 września.

Wszelkie potrzebne informacje uzyskać można osobiście w Wyższym Seminarium Duchownym (Radom, ul. Młyńska 23/25), a także:

Zapraszamy.

Ks. Jarosław Wojtkun
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego