Już za chwilę… nowi kapłani

534
Neoprezbiterzy 2024. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

W sobotę, 25 maja, bp Marek Solarczyk w radomskiej katedrze udzieli święceń kapłańskich w stopniu prezbiteratu. Do święceń przystąpi 9 diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Początek uroczystości o 10.00.

Diakoni zakończyli sześcioletnią formację seminaryjną i obronili prace magisterskie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Ostatnim punktem przed święceniami były rekolekcje.

Do święceń prezbiteratu przystąpią:

ks. Piotr Auguścik

Parafia pochodzenia: Św. Aleksego w Przedborzu

Parafia praktyk diakońskich: NMP Królowej Polski w Pionkach

Motto z obrazka prymicyjnego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że cię kocham (J 21,17)

Tytuł, zakres i promotor pracy magisterskiej: Katecheza rodzinna w nauczaniu świętego Jana Pawła II – ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz prof. KUL (katechetyka)

Hobby: Muzyka, piłka nożna, siatkówka


ks. Dawid Bukalski

Parafia pochodzenia: Miłosierdzia Bożego w Goździe

Parafia praktyk diakońskich: Św. Stefana w Radomiu

Motto z obrazka prymicyjnego: Pan jest łaskawy i sprawiedliwy, Bóg nasz jest miłosierny (Ps 116, 5)

Tytuł, zakres i promotor pracy magisterskiej: Kościół według Henri de Lubaca SJ (1896-1991) w publikacjach polskojęzycznych – ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński (teologia dogmatyczna)

Hobby: Podróże, fotografia, film


ks. Marcin Dębowski

Parafia pochodzenia: Wniebowzięcia NMP w Sławnie k. Opoczna

Parafia praktyk diakońskich: Św. Kazimierza w Radomiu

Motto z obrazka prymicyjnego: Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść (Jr 20, 7)

Tytuł, zakres i promotor pracy magisterskiej: Samotność i niezrozumienie ze strony otoczenia dla Jeremiasza i Jana Chrzciciela w kontekście ksiąg prorockich Starego Testamentu – ks. dr hab. Jacek Kucharski (teologia biblijna)

Hobby: Pismo Święte, muzyka kościelna, szachy, gra na instrumentach


ks. Michał Gawęda

Parafia pochodzenia: Św. Wojciecha w Kraśnicy

Parafia praktyk diakońskich: Św. Jadwigi Królowej w Radomiu

Motto z obrazka prymicyjnego: Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie (Rz 14, 7)

Tytuł, zakres i promotor pracy magisterskiej: Słowo Boga w duchowości Ojców Pustyni na podstawie apoftegmatów – ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz prof. KUL (katechetyka)

Hobby: Nowe technologie, sport


ks. Mateusz Katanowski

Parafia pochodzenia: Przemienienia Pańskiego w Odrowążku

Parafia praktyk diakońskich: Wniebowzięcia NMP w Orońsku

Motto z obrazka prymicyjnego: Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana. (Rz 14, 7-8)

Tytuł, zakres i promotor pracy magisterskiej: Cnota miłości w nauczaniu błogosławionego Stefana Wyszyńskiego – ks. dr Jarosław Wojtkun (teologia moralna)

Hobby: Literatura, muzyka


ks. Jan Paweł Klimek

Parafia pochodzenia: Św. Łukasza Ewangelisty w Drzewicy

Parafia praktyk diakońskich: Św. Łukasza w Radomiu

Motto z obrazka prymicyjnego: Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. (J 15, 13)

Tytuł, zakres i promotor pracy magisterskiej: Teologiczny wymiar przyjaźni w dziełach świętego Augustyna z Hippony – ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński (teologia dogmatyczna)

Hobby: Książki szczególnie fantastyka, jazda na motocyklu, muzyka, ciekawostki ze świata


ks. Paweł Osiński

Parafia pochodzenia: Św. Jadwigi Królowej w Radomiu

Parafia praktyk diakońskich: Św. Rodziny w Radomiu

Motto z obrazka prymicyjnego: Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym (J 6, 54)

Tytuł, zakres i promotor pracy magisterskiej: Symbol klucza w Piśmie Świętym. – ks. dr hab. Jacek Kucharski (teologia biblijna)

Hobby: Pismo Święte, muzyka, podróże


ks. Jakub Szczepańczyk

Parafia pochodzenia: Św. Floriana i Wniebowzięcia NMP w Wąchocku

Parafia praktyk diakońskich: Św. Andrzeja Boboli w Małęczynie

Motto z obrazka prymicyjnego: Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest (1 P 3,15)

Tytuł, zakres i promotor pracy magisterskiej: Relacja między kosmologią i teologią w ujęciu ks. Michała Hellera – ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński (teologia dogmatyczna)

Hobby: Muzyka, literatura, gra na gitarze


 

ks. Filip Wincewicz

Parafia pochodzenia: Świętej Trójcy w Białobrzegach

Parafia praktyk diakońskich: Św. Brata Alberta w Radomiu

Motto z obrazka prymicyjnego: A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu (J 21, 4)

Tytuł, zakres i promotor pracy magisterskiej: Problematyka sumienia w nauczania błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego – ks. dr Jarosław Wojtkun (teologia moralna)

Hobby: Teologia moralna, spacery, spotkania z ludźmi