MROCZKÓW – Parafia pw. św. Rocha

5225
Kościół pw. św. Rocha w Mroczkowie. Foto: Jerzy Kutkowski

KONTAKT:


DUSZPASTERZE:

 • Proboszcz:
  • ks. Krzysztof Sieczka
 • Wikariusz:
 • Rezydent:

MSZE ŚW.:

 • Niedziela / Uroczystość:
  • 7.00; 9.00; 11.30
 • Święto zniesione:
  • 7.00; 18.00
 • Dzień powszedni:
  • 7.00; 18.00 (od 1 października do 31 marca – 16.00)

O PARAFII:

 • Do parafii należą:
  • Barwinek, Górki, Mroczków, Mroczków–Kamionka, Mroczków–Kapturów, Pięty, Płaczków, Płaczków Piechotne, Rędocin, Sobótka, Sołtyków.
 • Odpusty:
  • św. Rocha – 16 sierpnia
  • Najświętszej Maryi Matki Nieustającej Pomocy – 27 czerwca
 • Dzień adoracji Najświętszego Sakramentu:
  • sobota po II Niedzieli Adwentu
 • Historia:

Mroczków od średniowiecza należał do parafii Odrowąż. Pierwotna kaplica pw. św. Rocha została zbudowana prawdopodobnie w 1820 r. jako wotum za ustanie cholery (są także opracowania, które datują budowę na lata przedrozbiorowe). Kaplica była budowlą modrzewiową, nakrytą kopulastym dachem z gontów modrzewiowych, orientowaną, wybudowaną na planie pierścienia wielobocznego, o konstrukcji zrębowej. W latach 1958–1966 kaplica została rozbudowana staraniem ks. Tadeusza Bieganowskiego. W 1972 r. była restaurowana. Podobne prace były prowadzone w 2007 r. oraz w latach 2015–2016. Parafia w Mroczkowie została erygowana 13 I 1957 r. przez bp. Jana Kantego Lorka z wydzielonych wiosek parafii Odrowąż i Bliżyn. Nowy kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy, wg projektu arch. Czesława Szumilasa i Włodzimierza Krupy, zbudowano w latach 1986–1992 staraniem ks. Antoniego Kochanowskiego. Pobłogosławił go bp Adam Odzimek 16 VIII 1994 r. Dedykacji kościoła dokonał bp Stefan Siczek 10 X 1999 r. Świątynia jest orientowana, zbudowana na planie krzyża z cegły czerwonej.


MAPA DOJAZDU: