Nabór do Diecezjalnego Studium Organistowskiego

1097
Gra na organach. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Diecezjalne Studium Organistowskie w Radomiu przyjmuje kandydatów na kolejny rok nauki 2022/2023.

Diecezjalne Studium Organistowskie mieści się w Radomiu przy ul. B. Prusa 6. Nauka w trwa 5 lat, a obowiązkowe zajęcia odbywają się:

 • rok I i II – w każdy poniedziałek i wtorek
 • rok III, IV i V – wtorek i środa

Warunki przyjęcia:

 • podanie,
 • życiorys,
 • opinia od Księdza Proboszcza,
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły,
 • kserokopia świadectwa szkoły muzycznej, ogniska muzycznego itp., jeśli do takich kandydat uczęszczał
 • dwa zdjęcia.

Egzamin wstępny – informacyjny – odbędzie się 26 września 2022 r.  godz. 9.00.

 • Kontakt:
  • adres: ul. B. Prusa 6, 26-600 Radom,
  • tel. +48 48 36 56 228

ks. Wojciech Szary
Dyrektor
Diecezjalnego Studium Organistowskiego
w Radomiu