Oświadczenie producenta o finansowaniu filmu “Klecha”

1267
Andrzej Stachecki, producent filmu "Klecha"

Andrzej Stachecki, producent filmu o ks. Romanie Kotlarzu, wydał oświadczenie po medialnych doniesieniach nt. zaległości w wypłatach m.in. dla statystów.

– W związku z artykułami w mediach, informującymi o zaległościach w wypłatach m.in. dla statystów filmu “Klecha” proszę wszystkie osoby, których umowy nie zostały jeszcze opłacone o informację na adres mailowy  kierownictwa produkcji filmu: biurofilmuklecha@gmail.com. Dotyczy to także osób, które zawarły umowę z firmą pośredniczącą w angażowaniu statystów. Dokładamy wszelkich starań, by jeszcze nieuregulowane należności zostały opłacone. – informuje Andrzej Stachecki.

W korespondencji należy zamieścić dane, daty bycia statystą, bądź miejsca nagrania, czy scen oraz wskazanie czy umowa była podpisana z Producentem, czy agencją pośredniczącą.

– W okresie jesienno-zimowym kilkakrotnie wypłacaliśmy gaże za udział w filmie. Według posiadanej wiedzy, ponad 90% osób otrzymało należności. Niekiedy brak płatności leży po naszej stronie, za co chcemy przeprosić, kiedy indziej leży on po stronie pośrednika lub w racji niekompletnych danych. Dlatego, jak zaznaczyłem powyżej, prosimy o kontakt. Zapewniam, że wszelkie należności będą uregulowane. – dodaje Producent.


A oto treść oświadczenia:

„Producent filmu «Klecha» niniejszym oświadcza, że film jest w końcowej fazie produkcji. Ukończono montaż, trwają prace nad udźwiękowieniem filmu i efektami komputerowymi.

Producent filmu zgodnie z zawartymi umowami otrzymał środki finansowe od koproducentów Telewizji Polskiej S.A., OKiS «Resursa Obywatelska», Diecezji Radomskiej, Filmoteki Narodowej – Instytut Audiowizualny oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. W toku produkcji filmu zmianie uległ harmonogram zdjęć, wykonano dodatkowe dni zdjęciowe, co podniosło koszty realizacji filmu. Producent uzyskał jednak decyzją dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej zwyżkę dotacji w wysokości 1 mln zł na pokrycie dodatkowych kosztów.

Podpisanie aneksu do umowy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej na dodatkowe finansowanie wymaga podpisania aneksów z pozostałymi koproducentami. W dniu wczorajszym ostatni z aneksów z Telewizją Polską S.A. został podpisany przez Zarząd. Pozwoli to na dopełnienie formalności w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej dotyczących zwiększenia zaangażowania finansowego.

Dokładamy wszelkich starań, aby jeszcze nieuregulowane należności zostały opłacone.

Ponad 2000 osób statystujących w filmie otrzymało należności. Niekiedy brak płatności leży po naszej stronie, za co przepraszamy, kiedy indziej przyczyna leży po stronie pośrednika lub wynika z racji niekompletnych danych. Dotyczy to również nielicznych sytuacji innych wykonawców czy umów. Z osobami tymi pozostajemy w kontakcie.

Środki finansowe, które są przewidziane w umowach koprodukcyjnych, pozwolą na uregulowanie zobowiązań finansowych producenta filmu, szczególnie na terenie Radomia. Powinno to nastąpić w najbliższych tygodniach.

Jednocześnie chciałbym sprostować informacje medialne, gdyż powstałe zaległości w żadnym stopniu nie są wynikiem działalności Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. PISF ogromnie wspiera produkcję filmu «Klecha» na każdym jej etapie, współpraca jest bardzo dobra, a dotacja PISF jest największym wkładem finansowym w produkcję tego filmu.

Potwierdzeniem właściwego prowadzenia produkcji filmu oraz rozliczeń finansowych jest przyjęcie przez PISF rozliczeń wydatkowania kolejnych rat umowy o dofinansowanie z PISF.

Andrzej Stachecki – Producent filmu «Klecha»”.