#RodzinnaMajówka – 29 maja. Dorosłe dzieci rozwiedzionych rodziców – bolesny balast przeszłości?

658

Pieśń na rozpoczęcie: Anielską pieśń dzwon grał…

>>Tekst Litanii Loretańskiej<<

Rozważanie 29: Dorosłe dzieci rozwiedzionych rodziców – bolesny balast przeszłości?

Rozwód niesie ze sobą cierpienie, które często odbija się na dzieciach. Nie zawsze kończy się w okresie dzieciństwa. W przypadku niektórych osób ma wpływ na całe życie. Uraz spowodowany przez rozwód emocjonalny może być dla dzieci równie bolesny, co uraz powstały na skutek rozwodu prawnego, gdyż małżeństwo rozwiedzione emocjonalnie jest rozdzierane nieustannymi konfliktami, niszczone przez odrzucenie i eskapizm. Jednak życie nie musi być przegrane… DDRR – inaczej Dorosłe Dzieci Rozwiedzionych Rodziców to syndrom powstały na skutek emocjonalnego lub prawnego rozwodu rodziców… [fragment]

Wielkanocna antyfona maryjna:

Królowo nieba, wesel się! Alleluja!
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja!
Zmartwychpowstał, jak powiedział! Alleluja!
Błagaj za nami Boga. Alleluja!

Pieśń na zakończenie: Maryjo, Królowo Polski… (Apel Jasnogórski)


Codzienna #RodzinnaMajówka o godz. 9.00 z rozważaniami przygotowanymi przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Radomskiej (Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE. Wersję audio przygotował ks. Dominik Gaładyk SAC z parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Radomiu.