#RodzinnaMajówka – 3 maja. Czystość przedmałżeńska i małżeńska

805

Pieśń na rozpoczęcie: Chwalcie łąki umajone…

>>Tekst Litanii Loretańskiej<<

 

Rozważanie 3: Czystość przedmałżeńska i małżeńska

Czystość – to cnota polegająca na poszanowaniu w myśli, mowie i uczynku, siebie oraz innych. (…) Czystość przedmałżeńska, oprócz późniejszego uświęcenia seksu przynosi wiele innych korzyści. Dzięki niej uczymy się rozmawiać z drugą osobą, poznawać jej potrzeby, wyrażać uczucia na wiele różnych sposobów. (…) Czystość małżeńska jest dla wielu terminem niezrozumiałym. Małżeństwo czyste to takie, jakim je zaplanował Stwórca i przez to najszczęśliwsze. [fragment] (Opracowała: Agnieszka Maksym)

Wielkanocna antyfona maryjna:

Królowo nieba, wesel się! Alleluja!
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja!
Zmartwychpowstał, jak powiedział! Alleluja!
Błagaj za nami Boga. Alleluja!
 
Pieśń na zakończenie:

 


Codzienna #RodzinnaMajówka o godz. 9.00 z rozważaniami  przygotowanymi przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Radomskiej (Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE. Wersję audio przygotował ks. Dominik Gaładyk SAC z parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Radomiu.