#RodzinnaMajówka – 30 maja. Samotność w rodzinie

613

Pieśń na rozpoczęcie: Maryjo , śliczna Pani…

>>Tekst Litanii Loretańskiej<<

Rozważanie 30: Samotność w rodzinie

Samotność to określenie na pewną rzeczywistość, która może dotknąć każdego człowieka. Może dotknąć: dzieci, młodych, dorosłych, a nawet starszych. Według słownika samotność jest wyalienowaniem ze środowiska, w którym osoba się znajduje. Może być spowodowana cechami charakteru, brakiem wiary, poglądami, czy depresją… Psychologia najczęściej wymienia trzy rodzaje samotności: emocjonalną, egzystencjalną (duchową) oraz samotność społeczną. Wszystkie tego typu doświadczane samotności powodują brak spełnienia potrzeb takich, jak bezpieczeństwo, bycie kochanym i docenianym przez innych, a szczególnie przez osoby najbliższe… [fragment] (oprac. Katarzyna Pyzara)

Wielkanocna antyfona maryjna:

Królowo nieba, wesel się! Alleluja!
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja!
Zmartwychpowstał, jak powiedział! Alleluja!
Błagaj za nami Boga. Alleluja!

Pieśń na zakończenie: Maryjo, Królowo Polski… (Apel Jasnogórski)


Codzienna #RodzinnaMajówka o godz. 9.00 z rozważaniami przygotowanymi przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Radomskiej (Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE. Wersję audio przygotował ks. Dominik Gaładyk SAC z parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Radomiu.