Rozpoczyna się Tydzień Biblijny

146

Od 14 do 20 kwietnia 2024 r. będziemy przeżywać XVI. Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Rozpoczną go 14 kwietnia Niedziela Biblijna oraz VIII. Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Wydarzenia te odbędą się pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II.

– Wszystkie te wydarzenia nawiązują do programu duszpasterskiego, który wprowadza nas w Tajemnicę Kościoła, którego jesteśmy członkami. Hasłem przewodnim XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego są słowa: „Powołani do Wspólnoty – KOMUNII z Bogiem i bliźnimi w Kościele”. Natomiast Ósmemu Narodowemu Czytaniu Pisma Świętego towarzyszą słowa z Dziejów Apostolskich: „Trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie” (Dz 2,42). – mówi ks. dr hab. Jacek Kucharski, moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II w Diecezji Radomskiej.

Zachęca również do indywidualnej lektury Pisma Świętego:

– Roman Brandstaetter powiedział: „Biblia jest żywiołem bez dna i granic. Dlatego nie zrażaj się, jeżeli w Biblii czegoś nie zrozumiesz. Mądrzejsi od ciebie również nie rozumieli wszystkiego. Ale bądź zawsze przygotowany na nieprzewidziane odkrycia…”. Chce on zwrócić uwagę przede wszystkim na głębię Pisma Świętego i że jego przesłanie jest uniwersalne dla człowieka każdego czasu. Życzę wszystkim diecezjanom, aby poprzez lekturę Pisma Świętego uczynili z siebie bibliotekę Chrystusa, do której będą mogli ciągle zaglądać i polecać ją innym – mówi ks. Kucharski.

W Niedzielę Biblijną w kościołach diecezji będą uroczyste celebracje z intronizacją księgi Pisma Świętego i będą czytane fragmenty Dziejów Apostolskich.

 • PROGRAM
 • Niedziela 14 kwietnia 2024 r.
  • Godz. 9.00. – Radom. Parafia pw. Chrystusa Nauczyciela. Msza św. inaugurująca XVI Ogólnopolski Tydzień Biblijny pod przewodnictwem moderatora diecezjalnego ks. dr. hab. Jacka Kucharskiego i  ks. kan. Piotra Jaśkiewicza. W ramach VIII Narodowego Czytania Pisma Świętego lekturę tekstów z Dziejów Apostolskich prowadzą przedstawiciele grupy biblijnej.
  • Godz. 10.00 – Kowala. Parafia pw. Św. Wojciecha. Msza św. inaugurująca XVI Ogólnopolski Tydzień Biblijny pod przewodnictwem ks. prob. Piotra Borciucha. W ramach VIII Narodowego Czytania Pisma Świętego lekturę tekstów z Dziejów Apostolskich prowadzi Liturgiczna Służba Ołtarza z Ruchem Światło Życie.
  • Godz. 11.30 – Jedlnia Letnisko. Parafia pw. Opieki św. Józefa. Msza św. inaugurująca XVI Ogólnopolski Tydzień Biblijny pod przewodnictwem ks. kan. Andrzeja Margasa. W ramach VIII Narodowego Czytania Pisma Świętego lekturę tekstów z Dziejów Apostolskich prowadzą uczniowie-studenci z Uniwersytetu Biblijnego  dla Dzieci z s. mgr Bożeną Molendowską.
  • Godz. 11.30 – Radio „Plus” Radom. Audycja w cyklu: „Od niedzieli do niedzieli. Magazyn wydarzeń z życia Kościoła radomskiego”. Rozmowa z moderatorem diecezjalnym Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej – ks. dr. hab. Jackiem Kucharskim o inicjatywach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego w diecezji radomskiej rozmawia red. Milena Brzyska.
  • Godz. 17.0020.00 – Radom. Wyższe Seminarium Duchowne. Wykłady w Szkole Biblijnej im. Św. Hieronima dla Dorosłych w ramach cyklu Ewangelia czytana z życia Świętych poznajemy: Św. Benedykta, Św. Ambrożego, Św. Franciszka z Asyżu.
  • Godz. 18.00 – Skrzyńsko. Parafia pw. Św. Wojciecha. Prawdziwie Zmartwychwstał. Wielkanocne Uwielbienie połączone z Drogą Światła. Ks. mgr Damian Janiszewski z młodzieżą KSM i scholą parafialną.  
  • Godz. 20.00 – Radom. Kościół pw. Chrystusa Kapłana. Msza św. inaugurująca Niedzielę Biblijną oraz XVI Ogólnopolski Tydzień Biblijny połączona z VIII Narodowym Czytaniem Pisma Świętego pod przewodnictwem ks. dr. hab. Jacka Kucharskiego – moderatora Dzieła Biblijnego oraz wykładowców Szkoły Biblijnej dla Dorosłych. Teksty z Dziejów Apostolskich czytają słuchacze Szkoły Biblijnej dla Dorosłych.
 • Poniedziałek 15 kwietnia 2024
  • Godz. 12.10 – Jedlnia Letnisko. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Quiz biblijny przygotowany przez uczniów-studentów z Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci
   z PSP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego pod kierunkiem S. mgr Bożeny Molendowskiej.
  • Godz. 18.00 – Szydłowiec. Parafia pw. Św. Zygmunta. Msza św. w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego pod przewodnictwem ks. kan. Marka Kucharskiego. Koncelebrują: ks. dr hab. Jacek Kucharski, ks. mgr. lic. Michał Faryna.
  • Godz. 18.45 – Szydłowiec. Sala parafialna. Spotkanie z grupami parafialnymi z moderatorem Dzieła Biblijnego i przewodnikiem po Ziemi Świętej z prelekcją multimedialną pt. Jeruzalem, jeśli zapomnę o Tobie (Ps 137,1)” oraz dyskusją poświęconą aktualnej sytuacji w Ziemi Świętej.
  • Godz. 19.45 – Radio „Plus” Radom, Audycja w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego: Bohaterowie wspólnoty pierwszego Kościoła: Św. Łukasz Ewangelista – kronikarz dziejów pierwszego Kościoła – ks. dr hab. Jacek Kucharski.
 • Wtorek 16 kwietnia 2024 r.
  • Godz. 6.30 – Radom. Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu. Msza św. wspólnoty seminaryjnej w intencjach Dzieła Biblijnego pod przewodnictwem Ks. Bp. MARKA SOLARCZYKA.
  • Godz. 19.45 – Radio „Plus” Radom, Audycja w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego: Bohaterowie wspólnoty pierwszego Kościoła: Św. Barnaba – współpracownik w dziele ewangelizacyjnym św. Pawła Apostoła  – ks. mgr lic. Michał Faryna. 
  • Godz. 21.00 – Skarżysko-Kamienna – TV Wilno. Apel Jasnogórski w Kaplicy Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej z przedstawicielami grup Dzieła Biblijnego w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego z rozważaniem ks. dr. hab. Jacka Kucharskiego pt. Trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie (Dz 2,42).
 • Środa 17 kwietnia 2024 r.
  • Godz. 10.00 – Pionki. PSP im. Stefana Żeromskiego. Kościół domem i szkołą komunii – katechezę dla klas II-III w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego poprowadzą: mgr Anita Węgrzyn, ks. dr. hab. Jacek Kucharski.
  • Godz. 11.35 – Radom. PSP im. Kazimierza Pułaskiego. Sztuka teatralna pt. Nie ma Go zmartwychwstał, przygotowana przez uczniów-studentów z Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci pod kierunkiem dr Lidii Szymańskiej, Małgorzaty Gaździńskiej, Barbary Rutkowskiej, Arkadiusza Białka.
  • Godz. 19.00 – Kowala. Parafia pw. Św. Wojciecha „Lectio Divina”: Gdzie spotkać dziś zmartwychwstałego Jezusa. Relektura tekstu Ewangelisty Łukasza
   o uczniach zmierzających do Emaus (Łk 24,13-35)
   w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego. Prowadzenie: ks. mgr Dominik Idziak.
  • Godz. 19.45 – Radio „Plus” Radom, Audycja w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego: Bohaterowie wspólnoty pierwszego Kościoła: Pryscylla
   i Akwila – judeochrześcijańskie małżeństwo z Pontu  –
   ks. mgr Patryk Korcz.
 • Czwartek 18 kwietnia 2024r.
  • Godz. 11.00 – Radom. Parafia pw. Matki Bożej Królowej Świata (OO. Filipini). Finał diecezjalny 28. Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” pod patronatem Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej. Materia konkursu: Księga Sędziów i Dzieje Apostolskie.
  • Godz. 13.40 – Radom. PSP im. Jana Długosza. Bible journaling – Biblijne dzienniki. Graficzny zapis wydarzeń i poznanych tekstów biblijnych. Wykonują uczniowie-studenci Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci (klasa IV). Oceniają: mgr Agnieszka Machnio, mgr Monika Gumińska, ks. kan. Kazimierz Marchewka.
  • Godz. 18.00 – Radom. Parafia pw. Świętego Krzyża. Msza św. w intencjach Dzieła Biblijnego w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego pod przewodnictwem ks. prob. Piotra Szymańskiego i ks. dr. hab. Jacka Kucharskiego.
  • Godz. 18.30– Radom. Parafia pw. Świętego Krzyża. Spotkanie z grupą biblijną oraz prelekcja multimedialna w ramach cyklu Poznajemy Ojczyznę Jezusa ks. dr. hab. Jacka Kucharskiego pt. Judea -ziemia narodzin i śmierci Zbawiciela.
  • Godz. 19.45 – Radio „Plus” Radom, Audycja w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego:  Bohaterowie wspólnoty pierwszego Kościoła: Św. Jakub
   i jego wkład w Sobór Jerozolimski –
   prof. dr hab. Mirosław Rucki.
 • Piątek 28 kwietnia 2023 r.
  • Godz. 15.00 – Radom. Wyższe Seminarium Duchowne. Etap diecezjalny XVI Ogólnopolskiego Konkursu dla Alumnów Seminariów Diecezjalnych
   i Zakonnych pod patronatem Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej. Materia konkursu: Księga Tobiasza.
  • Godz. 18.00 – Radom. Parafia pw. Matki Bożej Królowej Świata (OO. Filipini). Msza św. w intencjach Dzieła Biblijnego w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego pod przewodnictwem ks. mgr. Krzysztofa Wiśniewskiego.
  • Godz. 18.45 – Radom. Katolickie Liceum im. św. Filipa Neri. Spotkanie z grupą biblijną oraz prelekcja multimedialna w ramach cyklu Poznajemy Ojczyznę Jezusa ks. mgr. Krzysztofa Wiśniewskiego Samaria i Samarytanie w spotkaniach z Jezusem.
  • Godz. 19.45 – Radio „Plus” Radom, Audycja w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego: Bohaterowie wspólnoty pierwszego Kościoła: Działalność misyjna Filipa w Samarii – ks. mgr Damian Janiszewski.
 • Sobota 29 kwietnia 2023 r.
  • Godz. 18.00 – Tomaszów Mazowiecki. Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Msza św. na zakończenie XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego pod przewodnictwem ks. prob. Zbigniewa Kowalczyka wraz z ks. dr. hab. Jackiem Kucharskim.
  • Godz. 18.45 – Tomaszów Mazowiecki. Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Kościół parafialny. Spotkanie grup parafialnych połączone z prezentacją multimedialną  moderatora Dzieła Biblijnego ks. dr. hab. Jacka Kucharskiego pt. Ziemia Zbawiciela – czytana wciąż żywa Ewangelia o Jezusie Chrystusie połączona z dyskusją.