Święcenia diakonatu

753
Diakonat 2021. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

W sobotę, 12 czerwca, Biskup Piotr Turzyński udzielił święceń diakonatu 4 klerykom radomskiego seminarium. Uroczystości odbyły się w Katedrze pw. Opieki NMP w Radomiu.

Święcenia diakonatu przyjęli:

  • Damian Gajownik z parafii pw. Narodzenia NMP w Szydłówku
  • Filip Kochanowski z parafii pw. NMP Królowej Polski w Opocznie
  • Emil Komorek z parafii pw. Zwiastowania NMP w Jasionnej
  • Artur Spasiński z parafii pw. św. s. Faustyny Kowalskiej w Groszowicach

– Pan Bóg, wybierając konkretnego człowieka, chce przez niego dawać się światu. Chce przez niego być źródłem. Bóg chce, abyście byli znakiem Jego miłości. Czy dzisiaj świat potrzebuje Boga i tych wszystkich miejsc, społeczności i wspólnot oraz konkretnych ludzi, przez których mógłby dawać siebie innym? Dzisiejsza Ewangelia pokazuje Zacheusza, człowieka bogatego, posiadającego urząd i prestiż. Ale jest w nim głód Boga. Również współczesny człowiek ma w sobie ukryte głęboko pragnienie Boga! To pragnienie miłości, akceptacji i wieczności. – mówił homilii bp Piotr.

Biskup nawiązał również do obchodzonej w tym dniu uroczystości rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Radomiu:

– Dlaczego 100 lat temu ludzie biedniejsi od nas, nie posiadający takiej technologii, zdecydowali się, że wzniosą w Radomiu świątynię neogotycką, która swoimi wieżami będzie sięgać nieba? To Boża opatrzność sprawiła, że ludzie chcieli tu postawić dom Boży i z tego z miejsca płyną łaski. – dodał biskup.

bp Piotr Turzyński, homilia:

 

Liturgia święceń diakonatu składa się z kilku elementów. Pierwszym z nich jest prezentacja kandydatów do święceń. Nazwiska i parafie pochodzenia przyszłych diakonów przedstawił biskupowi i zebranym w katerze wiernym ks. prał. Jarosław Wojtkun, rektor radomskiego seminarium kandydatów.

Drugim elementem jest deklaracja kandydatów zawierająca wyrażenie woli przystąpienia do święceń diakonatu oraz przyrzeczenia związane z obowiązkami wynikającymi z tego posługiwania. Wśród nich są m.in. życie w celibacie, modlitwa za Kościół (Liturgia Godzin) oraz posłuszeństwo Pasterzowi Diecezji. Obrzęd ten kończy „Litania do wszystkich świętych”.

Bp Piotr Turzyński, przyrzeczenia:

 

Najważniejszą momentem święceń jest dokonywany w ciszy gest nałożenia rąk na głowę każdego kandydata zakończony modlitwą konsekracyjną; podczas święceń diakonatu gestu nałożenia rąk dokonuje tylko biskup, który przewodniczy liturgii.

Bp Piotr Turzyński, modlitwa konsekracyjna:

 

Liturgię święceń zamyka nałożenie liturgicznego stroju diakona, czyli stuły przełożonej na skos przez lewe ramię i dalmatyki, oraz powierzenie Ewangeliarza i pocałunek pokoju.

Na zakończenie Mszy św. słowa podziękowań w imieniu nowych diakonów wypowiedział dk. Filip Kochanowski:

– Panu Bogu składamy dzięki za łaskę daru powołania kapłańskiego, którym nas obdarzył i za otrzymane święcenia diakonatu. Cieszymy się, że możemy odpowiadać na Boże wezwanie i służyć Chrystusowi. Serdecznie podziękowania składamy wszystkim tym, których Pan Bóg postawił na naszej drodze życia – powiedział.

dk. Filip Kochanowski, podziękowanie:

 

Diakoni będą mogli przygotowywać Ofiarę Eucharystyczną i rozdzielać wiernym Ciało i Krew Pańską, głosić kazania i homilie, przewodniczyć modlitwom, udzielać chrztu, asystować przy zawieraniu związków małżeńskich oraz je błogosławić, a także nosić Wiatyk do ciężko chorych i przewodniczyć obrzędom pogrzebu. Będą również pełnili dzieła miłosierdzia w imieniu biskupa.

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:388991581708'.