Zostań organistą!

403

Diecezjalne Studium Organistowskie w Radomiu (ul. B. Prusa 6, 26-600 Radom; tel. 48 36 56 228) przyjmuje kandydatów na kolejny rok nauki 2023/24.

Egzamin wstępny – informacyjny: 25 września 2023 roku (poniedziałek) od godz. 9.00.

Należy złożyć następujące dokumenty: podanie, życiorys, opinię od Księdza Proboszcza, kserokopię świadectwa ze szkoły, kserokopię świadectwa ze szkoły muzycznej lub ogniska muzycznego, jeśli kandydat do takich uczęszczał oraz dwa zdjęcia.

ks. Wojciech Szary
Dyrektor D.S.O. w Radomiu