21. Dzień Papieski. „Nie lękajcie się!”

673
21, Dzień Papieski. Zbiórka przed kościołem w Orońsku. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

W parafiach w całej Polsce – również w naszej diecezji – odbyła się zbiórka na stypendia dla zdolnej młodzieży, pochodzącej z niezamożnych rodzin, małych miast i terenów wiejskich.

„Dzień Papieski od 21 lat obchodzony jest w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, czyli zawsze przed lub 16 października. To dzień, w którym wspominamy w Kościele osobę i nauczanie świętego Jana Pawła II. Jest to także Dzień, kiedy Rodacy wznoszą Wielkiemu Polakowi żywy pomnik – włączając się w zbiórkę pieniędzy nastypendia dla podopiecznych Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia” – czytamy na stronie Fundacji.

W tym roku 21. Dzień Papieski odbywa się pod hasłem „NIE LĘKAJCIE SIĘ!”.

Ks. Dariusz Kowalczyk, prezes Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, na antenie Radia Plus Radom zachęcał:

– Oddajmy głos temu świętemu! To jest wchodzenie w głąb papieskiego nauczania. Niektóre jego obszary są bardziej aktualne dzisiaj, kiedy słuchamy go w nowym kontekście społecznym, niż kiedy zostały wypowiedziane. To prorok naszych czasów – mówił ks. Dariusz Kowalczyk.

Zbiórka na stypendia dla zdolnej młodzieży, pochodzącej z niezamożnych rodzin, małych miast i terenów wiejskich toczy się już od 20 lat. Z zebranych pieniędzy wsparcie otrzyma ok. 2000 stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Ich potrzeby są różne, a sprowadzają się przede wszystkim do zakupu pomocy naukowych, wspierających ich proces edukacji i rozwój; wspomnieć należy o zakupie miesięcznych biletów na dojazdy do szkoły, opłacenie bursy, akademika czy stancji, zakup instrumentów muzycznych, komputerów, oprogramowania, to również teleskopy, aparaty fotograficzne, stetoskopy i kitle dla przyszłych lekarzy, przyrządy miernicze dla przyszłych geodetów, farby, sztalugi, pędzle dla artystów, a także podręczniki, fachowa literatura oraz dodatkowe kursy, aby stypendyści rozwijali swoje zainteresowania i umiejętności. Zebrane środki pomogą także sfinansować obozy wakacyjne i okresowe spotkania formacyjno-integracyjnych dla stypendystów.

„Żywy pomnik Jana Pawła II” – jak nazywa się stypendystów Fundacji – można wesprzeć na wiele sposobów. Obok zbiórki przykościelnej, która odbyła się w niedzielę (10 października) trwa również zbiórka SMS-owa (wystarczy wysłać SMS o treści STYPENDIA na numer 74265 (4,92 PLN z VAT) lub przelewając dowolną kwotę na konto fundacji. W tym roku – po raz pierwszy – zbiórka odbywa się również w przestrzeni internetowej. Wszystkie informacje można znaleźć na stronach: https://dzielo.pl i https://e-zbiorka.pl/.

 

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:388991581708'.