Adoracja na I niedzielę sierpnia 2019

2262
Adoracja Najświętszego Sakramentu. Foto: ks. S. Piekielnik

Panie Jezu Chryste, ukryty w Najświętszym Sakramencie. Przychodzimy do Ciebie, aby Cię wielbić, by Ci dziękować, a także by Cię słuchać. Dziękujemy Ci za ten dar miłości. Dziękujemy Ci za ten Pokarm w którym pragniesz karmić nas do syta swoją łaską. Prawdziwy Chlebie z Nieba ty dajesz życie światu, ty dajesz nam życie jako dar i zadanie. Tylko ty Panie możesz zapewnić życie święte, czyste, wolne i piękne.

Kilka dni temu rozpoczęliśmy nowy miesiąc, jakim jest sierpień. Miesiąc ten jest od dawna w Polsce miesiącem świadectwa, widocznego w trudzie pielgrzymowania na Jasną Górę w duchu wynagrodzenia poprzez modlitwę, wstrzemięźliwość i abstynencję. Alkohol jest rzeczywistością, którą szatan wykorzystał, aby zawładnąć tak wieloma ludźmi.

Szczególnie w tym miesiącu sierpniu prosimy Cię za zniewolonych nałogiem alkoholizmu. Otwórz im oczy na ich chorobę, pomóż uwierzyć w Twoje miłosierdzie i zacząć od nowa budować życie, ku wolności do której Ty nas wyzwalasz. Ogarniamy modlitwą także cierpiących z powodu tego zła, rodziny i bliskich osób uzależnionych o umocnienie, siły i światło Ducha świętego. Pragniemy tą prośbę zanosić za  przyczyną Maryi, Twojej i naszej Matki, do Tej, do której pielgrzymują w tym czasie pielgrzymi z całej Polski na Jasną Górę

Pragniemy Cię Jezu przepraszać za wszystkie grzechy i zło do których przyczynili się ludzie uzależnieni od alkoholu.

 • Za wszelkie grzechy płynące z nadużycia alkoholu – przepraszamy Cię, Panie!
 • Za grzechy pijaństwa popełnione przez ojców i matki rodzin – przepraszamy Cię, Panie!
 • Za grzechy pijaństwa dzieci i młodzieży – przepraszamy Cię, Panie!
 • Za wszystkie awantury i kłótnie w rodzinach alkoholików – przepraszamy Cię, Panie!
 • Za łzy i cierpienia członków rodzin dotkniętych alkoholizmem – przepraszamy Cię, Panie!
 • Za rozpady rodzin spowodowane nadużywaniem alkoholu – przepraszamy Cię, Panie!
 • Za tych ludzi, którzy dzieciom i młodzieży podają alkohol – przepraszamy Cię, Panie!
 • Za wypadki drogowe, wypadki w pracy i zbrodnie dokonane przez ludzi pod wpływem alkoholu – przepraszamy Cię, Panie!
 • Za grzechy tych, którzy nakłaniają i przymuszają innych do picia alkoholu – przepraszamy Cię, Panie!

Za grzechy tych, którzy wyśmiewają się z ludzi niepijących – przepraszamy Cię, Panie!

Dajesz nam czasem, Panie Jezu, światło nadziei. Jest coraz więcej ludzi, którzy nie wyciągają ręki po alkohol. Jest wielu takich, którzy opanowali sztukę picia z umiarem tak, że nie niszczą ani siebie, ani swej rodziny.

 • za te świadectwa tak bardzo potrzebne w naszej polskiej rzeczywistości – Dziękujemy Ci Panie.
 • za tych, którzy porzucili nałóg i wrócili  do   normalnego życia  – Dziękujemy Ci Panie.
 • za ich świadectwo, które mówi, że można wrócić  do  świata wolności – Dziękujemy Ci Panie.
 • za radość ich bliskich, zwłaszcza za radość dzieci – Dziękujemy Ci Panie.

Prosimy Cię też usilnie: błogosław im, Panie, bo do końca życia będą musieli uważać. Z Tobą, Panie Jezu, wołamy: Ojcze, zbaw ich ode złego …

Jezu klęcząc na tej adoracji, prosimy Cię daj nam tą łaskę, abyśmy codziennie umieli patrzeć na świat oczami głębokiej wiary, niewzruszonej nadziei i głębokiej miłości. Aby wypełniły się na nas Twoje słowa, że: „Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie…”.

Wołamy więc wspólnie: Wysłuchaj nas Panie

1. Czas sierpnia, to czas szczególnej modlitwy o życie bez nałogów. Daj siłę tym wszystkim, którzy rozumieją tą prawdę, jak wiele zła wyrządza, ta odwieczna słabość ludzka. Pomóż rodzinom, które autentycznie pragną wyzwolić się z sideł nałogu. Wysłuchaj nas Panie.

 • Módlmy się za rodziny zrujnowane pijaństwem, o siłę do wyjścia z tragicznego stanu, by na nowo odzyskały radość i szczęście. Wysłuchaj nas Panie
 • Módlmy się za rodziny, w których panuje duch trzeźwości, aby wytrwały w takim stylu życia i swoim przykładem pociągały innych. Wysłuchaj nas Panie
 • Módlmy się za młode pokolenie, by nie dało się wciągnąć w nałóg pijaństwa, lecz stworzyło w przyszłości społeczność trzeźwych, szlachetnych i religijnych ludzi. Wysłuchaj nas Panie
 • Módlmy się za ludzi i instytucje, które leczą uzależnionych. Spraw Boże, aby ich działania były skuteczne. Wysłuchaj nas Panie

2. Sierpień to również czas żniw i ciężkiej pracy w polach. Daj, abyśmy umieli dziękować Ci i z szacunkiem przyjąć jako dar, każde ziarno na chleb. Niech Twoje błogosławieństwo ustrzeże nas od głodu, cierpienia i kataklizmów. Wysłuchaj nas Panie.

3. W tym miesiącu również, wielu wyruszy na pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej. Przyjmij każdy tak szczerze ofiarowany wysiłek, niech będzie on przebłaganiem za wszystkich Polaków. A Maryja, która zawsze w sposób szczególny była przewodniczką naszego narodu, nich i dzisiaj wyprasza nam  łaskę, abyśmy pozostali wierni Bogu, Krzyżowi i Kościołowi. Wysłuchaj nas Panie.

Panie Jezu, pomóż nam rozciąć sieć pajęczyny zniewoleń, w jakie łowi nas szatan. Tylko Ty masz moc odniesienia nad nim zwycięstwa. Udziel nam Twojej łaski. Amen.

Zakończmy nasze uwielbienie Boga modlitwą do Maryi, która z Jasnogórskiego Tronu króluje nad naszą Ojczyzną o dar trzeźwości w Polsce.

Maryjo, Królowo Polski i Wspomożycielko wiernych! Wejrzyj, prosimy, na nasz Naród i broń jego synów przed nałogami, a zwłaszcza nałogiem pijaństwa. Spójrz, Matko, na spustoszenie spowodowane klęską alkoholizmu. Otocz opieką nieszczęśliwe rodziny, zrujnowane alkoholizmem i udziel im radości wyzwolenia z tego nałogu i jego następstw. Prosimy, byś zakrólowała w Narodzie trzeźwym i zdrowym, wiernym Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi Świętemu.

PIEŚŃ I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO.