Katecheza nr 36 – Obrzęd przygotowania darów: procesja z darami, modlitwy nad chlebem i winem

2967

Od samego początku, kiedy pierwsi uczniowie gromadzili się na sprawowanie „Pamiątki Pana”, czyli Mszy św., przynosili do ołtarza dary ofiarne – chleb oraz wino i wodę. W początkach chrześcijaństwa Eucharystia była połączona z agapą tzn. uroczystym posiłkiem po zakończeniu Mszy św. Brali w niej udział wszyscy obecni. Podczas Mszy św. w procesji z darami niesiono dary na wspólny posiłek, na utrzymanie duchownych oraz te, które rozdzielano ubogim. Zwyczaj ten nieprzerwanie trwa w liturgii po dziś dzień. Dary w naturze zostały zastąpione ofiarami pieniężnymi przeznaczonymi na utrzymanie parafii i dzieła miłosierdzia. Wskazane jest, aby sami wierni przynosili do ołtarza w procesji z darami chleb, wino i wodę na Ofiarę Eucharystyczną. Jest to wyraz ich włączenia się i duchowego ofiarowania wraz z chlebem i winem na ołtarzu Chrystusa. W niektórych parafiach dary do ołtarza przynoszą wierni, którzy zamawiają intencję mszalną dziękczynną lub za zmarłych. Zachęcamy by wprowadzać procesję z darami podczas Mszy św. i włączać w nią wiernych świeckich we wszystkich parafiach by jeszcze pełniej przeżywać świętą liturgię.

Po przyniesieniu darów ofiarnych do ołtarza przewodniczący liturgii odmawia modlitwy nad chlebem i winem. Zazwyczaj w tym czasie śpiewa się pieśń na przygotowanie darów i modlitwy te odmawiane są po cichu. Niektóre z nich zawsze odmawia się po cichu, bo tak stanowią przepisy liturgiczne. Są to modlitwy bogate w treść teologiczną, dlatego warto by choć raz je usłyszeć i mieć świadomość jak modli się Kościół składając dary ofiarne na ołtarzu. Poniżej zamieszczamy treść tych modlitw. Wsłuchajmy się w nie, aby zaczerpnąć ze skarbca modlitwy Kościoła.

Modlitwa nad chlebem:

Błogosławiony jesteś Panie, Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia.

Modlitwa przy wlewaniu wody do wina:

Przez to misterium wody i wina daj nam Boże udział w Bóstwie Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo.

Modlitwa nad winem:

Błogosławiony jesteś Panie Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby się stało dla nas napojem duchowym.

Modlitwa, którą kapłan odmawia pochylony przed ołtarzem:

Przyjmij nas Panie stojących przed Tobą w duchu pokory i z sercem skruszonym. Niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą Panie Boże, aby się Tobie podobała.

Modlitwa przy obmyciu rąk kapłana:

Obmyj mnie Panie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego.