Adoracja Najświętszego Sakramentu – I Niedziela Wielkiego Postu 2020 r.

2174

Pieśń na wystawienie

Panie Jezu ukryty w Najświętszym Sakramencie, klęczymy przed Tobą, aby wpatrywać się w Twoje oblicze. Rozpoczynając czas Wielkiego Postu pragniemy patrzeć na Twój Krzyż, bo wtedy nasze cierpienia i słabości wydają się mniejsze. W dzisiejszej Ewangelii mówisz nam, ze nie samym chlebem żyje człowiek, dlatego prosimy cię, daj nam Swoje słowo za pokarm…

Każdy z nas jest grzeszny, Ty wystawiasz nas na codzienne próby, próby miłości, czy będziemy potrafili tak jak Ty oprzeć się podszeptom szatana. Prosimy Cię Panie trwaj przy nas, abyśmy z dnia na dzień chodzili w Twoim świetle.

„Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon…”

Dziś jesteśmy tu przed Twoim obliczem, aby oddać Ci pokłon, aby prosić Cię o siły i wytrwałość w dobrym i owocnym czasie Wielkiego Postu. A teraz pragniemy Ci podziękować, że czuwasz, nad naszą Ojczyzną, naszymi rodzinami, jesteś z nami w szkole, w miejscach pracy, przychodzisz do chorych i cierpiących w hospicjach, szpitalach i Domach Pomocy Społecznej. Dziękujemy Ci, że to Ty po nas wychodzisz i nigdy nie zostawiasz nas samych.

Modlitwa: Dziesiątek różańca.

Pieśń przed błogosławieństwem

Opr. Ks. Michał Pietrzyk