Adoracja Najświętszego Sakramentu na I Niedzielę Adwentu (3 grudnia 2017)

4374
Adoracja Najświętszego Sakramentu. Foto: ks. S. Piekielnik
  • Pieśń: O zbawcza Hostio

Bądź uwielbiony Jezu Chryste obecny pod postacią prostego chleba.

Bądź pozdrowiony oczekiwany przez ludzi i narody.

Bądź pochwalony Chryste przychodzący, choć niezauważony przez wielu.

Przed Tobą obecnym w Najświętszym Sakramencie pytamy się: dlaczego wielu Cię nie zauważa? Być może dlatego, że świat, w którym żyjemy, przez grzech zamyka się przed Twoim słowem i prawem, a nawet coraz częściej boi się znaków, które o Tobie przypominają. Twoje słowo w adwentowym czasie wzywa nas: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego.

Wierzymy, że kiedy Ty przychodzisz i zostajesz przyjęty, wtedy zmienia się człowiek i świat, milkną w nas złe słowa, znikają złe nastawienia, nastaje nowe. Istniejemy dzięki Twej miłości. Mówi o tym prorok Izajasz w dzisiejszym pierwszym czytaniu: My jesteśmy gliną, a Ty naszym Twórcą. Wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich.

Na początku tego czasu oczekiwania wyznajemy także z psalmistą : Odnów nas Boże i daj nam zbawienie

Przyjdź do nas, Panie, bo ciemnieje nam w oczach, gdy tracimy pamięć o Tobie gubimy się w życiu. Gubiąc się zaczynamy zgubnie żyć, działać i dziwimy się, że nic nam w życiu nie wychodzi. Więc czekamy na Ciebie, Panie, na Twoją miłość, moc, potęgę. Chcemy, żebyś nas w czasie tego adwentu odnawiał, żebyśmy mogli na nowo z większą miłością przyjąć Cię do naszych serc

  • Pieśń: Czekam na Ciebie Jezus mój mały

Ty przychodzisz do każdego z nas i chcesz, aby nasze serca nie były zimnym, brudnym żłobem, ale wysprzątanym, przytulnym mieszkaniem, godnym tak Wielkiego Domownika. Uzdolnij nas swoją łaską, byśmy potrafili i chcieli zmieniać się na lepsze. Dzisiejsza Ewangelia mówi o tym, żeby czuwać bo nie wiemy kiedy Pan domu przyjdzie. W tym czasie czuwania Kościół daje nam za wzór Maryję, prostą, posłuszną woli Ojca dziewczynę, która staje się Twoją Matką, i chce nas do Ciebie prowadzić. Jej również zawierzamy czas adwentu. Jej zaufanie Bogu w tak trudnej sytuacji przyniosło błogosławione owoce dla całej ludzkości.

Twoje słowo, Chryste, jest pełne nadziei. Dziękujemy Ci za to, że kierujesz je do nas z troską. W czasie adwentu wzywasz nas więc do prostowania naszych dróg, na których gubiliśmy się w przeszłości, wzywasz do odnowy naszego życia Nawrócić się to znaczy skierować nasze życie do Ciebie, bo życie w przeciwnym kierunku, od Ciebie, nie ma sensu i nie daje radości.

Drodzy Bracia i Siostry, jesteśmy dziś wzywani do przygotowania dróg dla Pana. Usłyszane adwentowe wołanie kieruje nasze serce ku Bogu, który chce znaleźć w naszym sercu dom dla swojego Syna, Jezus Chrystusa.

Wyrażając naszą gotowość przyjęcia Jezusa prośmy Go: Przyjdź, Panie Jezu

  • Słowo odwieczne, zrodzone przed wszystkimi wiekami, przybądź, aby nas zbawić –
  • Stworzycielu wszechświata i człowieka, przyjdź, aby dzieło Twoich rąk odnowić –
  • Lekarzu ciał i dusz, który przyjąłeś na siebie ludzkie słabości, przyjdź i wspieraj ubogich, chorych i umierających –
  • Panie chwalebny, który wzywasz wszystkich ludzi do swojego Królestwa, spraw, aby Twoje Oblicze zajaśniało dla naszych zmarłych braci i sióstr –
  • Chryste niosący pokój naszym sercom i całemu światu otwórz swoja łaską nasze serca, abyśmy ochotnie przyjęli wezwanie do prostowania dróg dla Ciebie –

Na koniec uświadamiamy sobie Chryste, że dajesz nam ten kolejny czas adwentu jako szansę poznania Ciebie. W nowym roku liturgicznym zostajemy zachęceni do otwarcia się na Ducha Świętego. Prosimy Cię o łaskę otwartości na Niego. Pragniemy, aby on nas każdego dnia prowadził, pomagał nam stawać się lepszymi. Za to wszystko bądź uwielbiony Panie Jezu!

Pieśń przed błogosławieństwem: Jezu drogi Tyś miłością

Pieśń na dziękczynienie: Wielbię Ciebie…

Przygotował:
Ks. Mateusz Nowak