Akt Zawierzenia Bożemu Miłosierdziu pracowników służby zdrowia i chorych z prośbą o ustanie pandemii

742
Pielęgniarki. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

– Akt zawierzenia Bożemu Miłosierdziu, który odmówiliśmy wraz z przedstawicielami katolickich stowarzyszeń pracowników służby zdrowia w naszej diecezji w dniu 19 marca br. z zachętą do ponawiania go w placówkach ochrony zdrowia i wspólnotach parafialnych. – mówi ks. Konrad Wójcik, Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia.

 

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość

w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,

i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,

Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.

Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość,

przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi

doświadczyć Twojego miłosierdzia,

aby w Tobie, trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei.

Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość,

z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twemu miłosierdziu,

dokonany przez św. Jana Pawła II.

Do Ciebie z pokorą wołamy! Spraw, aby ustała pandemia koronawirusa.

Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni,

a zdrowi chronieni przed zakażeniem.

Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę,

a zmarłych przyjmij do swego domu w niebie.

Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych,

aby przestrzegali koniecznych ograniczeń, a potrzebującym nieśli pomoc.

Odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem,

który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami każdego dnia.

Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat,

aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą,

zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy wszechświata

i gorliwie walczyli również z wirusem grzechu, który niszczy ludzkie serca.

Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,

miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

 

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.

Św. Janie Pawle, módl się za nami.

św. Faustyno, módl się za nami

św. Janie Boży, módl się za nami.

św. Kamilu de Lellis, módl się za nami.

św. Joanno Beretto Molla, módl się za nami.

św. Józefie Moscati, módl się za nami.

bł. Hanno Chrzanowska, módl się za nami.

św. Rochu, módl się za nami.

św. Sebastianie, módl się za nami. Amen.