RADOM – Parafia pw. św. Łukasza

7409
Kościół pw. św. Łukasza w Radomiu. Foto: arch. parafii

KONTAKT:


DUSZPASTERZE:

 • Proboszcz:
  • ks. kan. Marian Władysław Mazurkiewicz
 • Wikariusze:
  • ks. Sylwester Jończyk
  • ks. mgr Grzegorz Opiela

MSZE ŚW.:

 • Niedziele / Uroczystości:
  • 7.00;
  • 9.00;
  • 10.30;
  • 12.00;
  • 17.00
 • Święta zniesione:
  • 7.00;
  • 9.00;
  • 18.00
 • Dni powszednie:
  • 7.00;
  • 18.00

O PARAFII:

 • Do parafii należą ulice:
  • Aleksandrowicza, Borzym, Cedrowa, Florentyny Jakubczyk, Witolda Hańskiego, Józefowska, Królowej Jadwigi, Władysława Łokietka, Mieszka I, Mleczna, Mścisława, Jadwigi Oleszczuk-Ożarskiej, Zacheusza Pawlaka, Stefani Perzanowskiej,  Piastowska, Konrada Vietha.
 • Odpusty:
  • św. Łukasza (18 października)
 • Dzień adoracji Najświętszego Sakramentu:
  • pierwsza sobota miesiąca
 • Kaplica:
  • Kaplica pw. MB z Lourdes w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu,
   • Kapelan: ks. mgr Krzysztof Andaś
   • Msza św. w sobotę i niedzielę o godz. 11.00, w pozostałe dni tygodnia – 15.00
 • Historia:

W związku z rozwojem Radomia pojawiła się konieczność utworzenia nowej parafii na os. Michałów. Wobec rozmaitych trudności czynionych przez władze komunistyczne mieszkańcy miejscowości Józefów przekazali plac, na którym umieszczono krzyż i zadaszony ołtarz polowy. Pierwszą Mszę św. sprawował w tym miejscu bp Edward Materski 26 XII 1983 r. Poświęcił wtedy krzyż i plac pod budowę kościoła. Tego samego dnia bp Materski erygował parafię pw. św. Łukasza Ewangelisty dla budowanego nowego osiedla. Pierwszym proboszczem został ks. Adam Zając, który już wiosną następnego roku zajął się budową tymczasowej kaplicy. Władze państwowe nie zgadzały się jednak na tę budowę, a nawet 2 IV 1984 r. wydały decyzję nakazującą jej wstrzymanie. Równocześnie z podjęciem pertraktacji z władzami parafianie ustanowili całodobowe straże pilnujące kaplicy. Od lipca 1987 r. prace w parafii kontynuował ks. Stanisław Barański. W 1993 r. bp Edward Materski wydzielił z części istniejącej parafii nową placówkę pw. bł. Annuarity, której proboszczem został ks. Stanisław Barański, a proboszczem macierzystej parafii pw. św. Łukasza został ks. Marian Mazurkiewicz. W 1996 r. zakupiono działkę pod budowę nowego kościoła, a 14 VIII 2002 r. przystąpiono do budowy. Twórcami projektu kościoła są Barbara i Henryk Włodarczykowie. Fundamenty świątyni zostały poświęcone 18 października 2002 r. przez bp. Adama Odzimka. Od 2009 r. liturgia jest sprawowana w kościele. Dedykacji świątyni dokonał abp Zygmunt Zimowski w 2013 r.


MAPA DOJAZDU: