“Albowiem Dziecię nam się narodziło…”

2093

Życzenia Biskupa Henryka Tomasika, Biskupa Radomskiego, z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

Drodzy Siostry i Bracia

„Gdy … nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego” (Ga 4,4) – tak Św. Paweł mówi o tajemnicy Bożego Narodzenia. W Liście do Tytusa doda: „Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom…” (Tt 2,11). Spełniło się to, co zapowiadał, urodzony w 765 roku przed Chrystusem, prorok Izajasz: „Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło…. Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: «Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju»” (Iz 9,1.5).

Prawdę o Bożym Narodzeniu w przepiękny sposób wyrażają nasze kolędy: „Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony, Ogień krzepnie, blask ciemnieje, Ma granice nieskończony …” oraz „Maleńka miłość w żłobie śpi, Maleńka Miłość przy Matce Świętej…”. Syn Boży przyjmuje ludzkie ciało, aby służyć człowiekowi i przywracać nadzieję tym, którzy ja utracili.

W atmosferze przepełnionej dziękczynieniem składanym Panu Bogu za dar Bożego Narodzenia pragnę złożyć  wszystkim Diecezjanom najserdeczniejsze życzenia świąteczne.

Niech Chrystus, Światłość świata, przychodzący do człowieka, obdarowuje Was, Drodzy Siostry i Bracia, swoją łaską i błogosławieństwem. Chrystus, „Książe Pokoju”, niech napełnia swoim pokojem serca, rodziny oraz relacje między osobami.

Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia.

Biskup Henryk Tomasik
Biskup Radomski