Biskup Adam Odzimek – biogram

1267
Bp Adam Odzimek

Bp Adam Odzimek urodził się 7 października 1944 r. w Radomiu.

Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Syrokomli w Radomiu wstąpił w 1962 r. do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu.

Czas jego formacji seminaryjnej został przerwany jednym z przejawów represji władz państwowych wobec Kościoła w Polsce. Otrzymał bowiem wezwanie na dwuletni pobyt w wojsku w jednostkach w Gubinie i Opolu.

Święcenia kapłańskie przyjął w sandomierskiej katedrze z rąk Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego 31 maja 1969 r.

Podejmował posługę kolejno w następujących parafiach: Bardzice, Szewna, Białaczów i w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Skarżysku-Kamiennej.

W roku 1972 został skierowany na Katolicki Uniwersytet Lubelski w celu podjęcia studiów specjalistycznych. Ukończył je w 1976 r. uzyskując magisterium i licencjat z teologii biblijnej. Z kolei w 1978 r. obronił pracę doktorską. Zaraz potem otrzymał nominację na wykładowcę Nowego Testamentu w sandomierskim seminarium duchownym. Licencjat z nauk biblijnych uzyskał na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie studiował w latach 1980-1984.

Jan Paweł II mianował go 25 kwietnia 1985 r. biskupem tytularnym Tadamata i pomocniczym diecezji sandomiersko-radomskiej. Sakrę biskupią otrzymał 12 maja tegoż roku z rąk kard. Józefa Glempa. Były to pierwsze święcenia biskupie w Radomiu.

Jest dziekanem Kapituły Katedralnej św. Kazimierza w Radomiu.

W latach 1990-1998 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski do Spraw Trzeźwości.

Decyzją papieską z 25 marca 1992 r. został mianowany biskupem pomocniczym nowej diecezji radomskiej.

Zawołaniem pasterskim bp. A. Odzimka są słowa: „Ne deficiant fides caritasque” – „Aby wiara i miłość były mocne”.