BŁOTNICA – Parafia pw. Narodzenia NMP – Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia

8440

KONTAKT:


 • DUSZPASTERZE: Zakon Ojców Paulinów
 • Proboszcz:
  • O. mgr Piotr Urbanek OSPPE – Kustosz Sanktuarium, Przeor Klasztoru
 • Duszpasterz[e]:
  • O. Jacek Nawalny OSPPE
  • O. mgr Sebastian Gierszewski OSPPE – katecheta
  • O. mgr Przemysław Kopa OSPPE – katecheta

 • MSZE ŚW.:
 • Niedziele / Uroczystości:
  • 8.00;
  • 10.00;
  • 12.00;
  • 16.00
 • Święta zniesione:
  • 8.00;
  • 10.00;
  • 17.00
 • Dni powszednie:
  • 7.00;
  • 8.00;
  • 17.00
 • Nabożeństwa:
  • Różańcowe, majowe i inne – 16.30 (w dni powszednie) i 15.30 (w niedziele i święta)
  • Adoracja Najświętszego Sakramentu – w pierwszą niedzielę miesiąca
  • Nowenna, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca – 16.30
  • Nowenna do św. Antoniego – pierwszy wtorek miesiąca
  • Msza św. i nowenna do Matki Bożej Pocieszenia – każdego 21 dnia miesiąca 17.00
  • Diecezjalne nabożeństwo dla chorych – trzecia sobota sierpnia

O PARAFII:

 • Do parafii należą:
  • Stara Błotnica, Chruściechów, Czyżówka, Dębowica, Jakubów, Stary Kadłub, Stary Kiełbów, Wólka Kadłubska (Rogolin numery 81–85), Stary Kiełbów, Kobylnik, Mokrosęk, Stary Osów, Wólka Pierzchnieńska, Ryki, Siemieradz, Stary Sopot, Kadłubska Wola.
 • Odpusty:
  • Narodzenia NMP (8 września),
  • NMP Matki Kościoła (poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego),
  • Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia),
  • św. Pawła Pierwszego Pustelnika (niedziela po 15 stycznia)
 • Dni adoracji Najświętszego Sakramentu:
  • 14 sierpnia
 • Dom zakonny:
  • Klasztor Zakonu Paulinów, kaplica,
   • Stara Błotnica 40, 26-806 Stara Błotnica,
   • T: +48 48 619 70 10
 • Historia:
 • Najstarsza wzmianka o Błotnicy pochodzi z 1237 r., kiedy to w dokumen­cie księcia mazowieckiego Bolesława Konradowica wymieniony jest rycerz Bogusz z Błotnicy. Parafia powstała na pewno przed 1403 r. Niektórzy sugerują nawet, że mogła istnieć już w drugiej połowie XIV w. Z tego bowiem okresu pochodził pierwotny kościół drewniany pw. św. Piotra Apostoła, fundacji Błotnickich herbu Doliwa. Obecny murowany kościół rozpoczęto budować w 1759 r. staraniem ks. Sebastiana Skórkowskiego, proboszcza Jankowic i Błotnicy. Pierwszy etap zakończył się z chwilą śmierci proboszcza w 1781 r. Prace wznowiono dopiero w 1852 r. stara­niem ks. Teofila Jakubowskiego. Projekt restauracji i przebudowy kościoła przygotował w latach 1850-1852 arch. Antoni Kacper Wąsowski z Radomia. W 1868 r. bp Michał Józef Juszyński kon­sekrował kościół i nadał mu nowy tytuł Narodzenia NMP. Od końca XIX w. do 1913 r. staraniem ks. Adolfa Machnickiego budowano północną wieżę i kończono wnętrze. Kościół jest oriento­wany, w stylu późnego baroku, trójnawowy, sześcioprzęsłowy, typu bazylikowego. Świątynia po­siada dwie wieże na planie kwadratu. Wewnątrz ma szerokie filary z pilastrami, w zwieńczeniach pilastrów znajdują się ciekawe elementy dekoracyjne. Sklepienia kolebkowe schodzące do okien, które są wysoko ponad dachem naw bocznych. W całym kościele znajduje się gzyms, a dach pokryty jest blachą. Polichromia wykonana została przez art. malarza Kazimierza Alchimowicza w latach 1909-1910. W głównym ołtarzu znajduje się namalowany na desce obraz Matki Bożej Pocieszenia.
 • Obraz Matki Bożej Pocieszenia – to wizerunek typu bizantyjskiej Hodegetrii, odmiana nazywana Peribleptos, po­wstały w kręgu szkoły włoskiej. Nie jest pewna data jego powstania. Niektórzy badacze sugerują, że powstał już pod koniec XIV w. Najbardziej prawdopodobna jest jednak druga połowa XVI w. Na pewno od XVII w. istnieją niezbite dowody na kult obrazu. Czczony jest do dziś pod tytułami Matka Boska Błotnicka, Pani i Królowa Ziemi Radomskiej, Matka Boża Pocieszenia. W 1868 r. nałożono na obraz srebrne sukienki, a bp Józef Michał Juszyński nakazał przenieść obraz z bocz­nej kaplicy do nawy głównej, gdyż napływ pątników wskazywał na żywy kult. Bp Jan Kanty Lo­rek ogłosił 25 lutego 1963 r. kościół w Błotnicy sanktuarium maryjnym diecezji sandomierskiej. Dzięki staraniom bp. Piotra Gołębiowskiego papież Paweł VI zezwolił na koronację obrazu. W la­tach siedemdziesiątych XX w. prowadzono prace restauracyjne pod kierunkiem prof. Karola Dą­browskiego z Warszawy, w wyniku których odkryto dawną warstwę z nieco innym wizerunkiem Matki Bożej. 21 sierpnia 1977 r. dokonała się uroczysta koronacja wizerunku Ma­ryi. Głównym koronatorem – w zastępstwie chorego prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego – był kard. Karol Wojtyła. Obraz w Błotnicy był ostatnim koronowanym przez krakowskiego kardynała przed jego wyborem na Stolicę Piotrową.
 • W dniu 8 września 2000 r. do Starej Błotnicy przybyli Ojcowie Paulini. Zakonnikom z Jasnej Góry Ks. Bp Jan Chrapek powierzył posługę w parafii i w Sanktuarium.
 • W dniu 9 czerwca 2014 r. w Uroczystość Matki Kościoła Ks. Bp Henryk Tomasik uroczyście wprowadził relikwie św. Jana Pawła II do błotnickiego sanktuarium. Staraniem O. Andrzeja Kustera, ówczesnego proboszcza parafii, kustosza sanktuarium i przeora klasztoru dokonano renowacji kościoła i odnowy otoczenia świątyni. Rozpoczęto także budowę klasztoru paulinów z fundacji Zarządu Generalnego Zakonu Paulinów.

 • MAPA DOJAZDU:
 •