Bp H. Tomasik: Niech w życiu chrześcijanina nigdy nie będzie opuszczonej niedzielnej Mszy św.

1762
Boże Ciało - Radom 2020. Foto: R. Mizera / Radio Plus Radom

Bp Henryk Tomasik przewodniczył głównym obchodom Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Radomiu. Centralna procesja eucharystyczna przeszła z radomskiej fary do katedry. Licznie zgromadzeni wierni musieli zachować zalecenia sanitarne związane z ochroną koronawirusową (zasłonięte usta i nos lub dystans 2 metrów od innych uczestników).

Od blisko 100 lat trasa głównej procesji w Radomiu nie zmienia się. Rozpoczyna się w kościele pw. św. Jana Chrzciciela (fara) po Mszy św. o godz. 9.30, a następnie przeszła ulicami Żeromskiego, Moniuszki i Sienkiewicza do katedry pw. Opieki NMP. Cztery ołtarze, przy których zatrzymali się uczestnicy procesji, przygotowano przy kościołach: Świętej Trójcy (oo. jezuici), św. Katarzyny (oo. bernardyni), św. Stanisława bp. m (kościół garnizonowy) i przy katedrze.

Uroczystości zakończyła Msza św., której w radomskiej katedrze przewodniczył bp Henryk Tomasik.

– Razem z całym Kościołem z wiarą i pokorą klękamy dzisiaj przed wielka tajemnicą wiary: przed Jezusem Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. Dobrze znaną pieśnią zachęcamy się wzajemnie: „Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba…”. Liturgia dzisiejszej uroczystości ukazuje Chrystusa, który dokonuje niezwykłego cudu: cudu rozmnożenia chleba. A po jego dokonaniu wygłasza piękna Mowę Eucharystyczną – fragment której dziś rozważamy. Jezus mówi: „Ja Jestem Chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało wydane za życie świata” (J 6,51). – mówił bp Tomasik w homilii.

Przypominając cuda eucharystyczne w Lanciano (750 r.) i Bolsena (1263 r.) powiedział:

– Pan Bóg daje nam widzialne znaki, abyśmy głębiej uwierzyli w to co niewidzialne. W prawdziwą obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie wierzymy i wyśpiewujemy tę prawdę: „Upadnij na kolana, ludu czcią przejęty… uwielbiaj swego Pana. Święty, Święty, Święty…”. Dzisiaj prosimy o Bożą pomoc, abyśmy głębiej uwierzyli w tę tajemnicę i aby pogłębiła się nasza pobożność eucharystyczna. Trwamy w dziękczynieniu za ten wielki Dar. Do naszego dziękczynienia dołączamy błaganie o Bożą pomoc, w takim kształtowaniu życia religijnego, by każdy wierzący miał czas na adorację i wdzięczność wyrażoną Chrystusowi w Najświętszym Sakramencie; aby każdy wierzący dobrze przeżywał niedzielną Mszę świętą, aby to był znak naszej wiary. Dobry, pobożny, czynny i owocny udział we Mszy św. jest znakiem naszej duchowości, naszej wiary. Oto się dzisiaj szczególnie modlimy, aby w życiu człowieka, który nosi imię Chrystusa – chrześcijanin – nigdy nie było – bez ważnej przyczyny – opuszczonej niedzielnej Mszy św. – apelował w homilii ordynariusz radomski.

Bp Henryk Tomasik, homilia:

 

Mimo obaw związanych z epidemia koronawirusa, w centralnej radomskiej procesji wzięła udział rzesza wiernych. Musieli jednak zachować zalecenia sanitarne Ministerstwa Zdrowia (zasłonięte usta i nos lub dystans 2 metrów od innych uczestników zgromadzenia liturgicznego).

Zdjęcia: Radosław Mizera / Radio Plus Radom

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "unauthorized_client",
  "error_description": "Unauthorized"
}
See here for documentation.