Bp Henryk Tomasik: Bardzo proszę o modlitwę w intencji naszych księży seniorów

1485
Msza św. w kaplicy Domu Księży Seniorów. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Bp Henryk Tomasik zwrócił się z apelem do wszystkich wiernych o modlitwę w intencji kapłanów seniorów, zwłaszcza kapłanów z Domu Księży Seniorów w Radomiu i zakażonych koronawirusem.

– To pokolenie kapłanów, które zbudowało wiele nowych kościołów w naszej diecezji. To pokolenie oczekuje naszej wdzięczności. W latach 80. i 90. ubiegłego wieku w wielu parafiach powstawały nowe kościoły. Chylę czoło przed ks. bp. Edwardem Materskim, przed całym pokoleniem kapłanów, którzy wchodzili na puste pole, nie mieli nawet miejsca zamieszkania. Nie było żadnej kaplicy i budowali najpierw kaplice, potem kościoły. To pokolenie wymaga naszej wdzięczności, oczekuje naszej wdzięczności. To jest nasze zadanie, aby wyrazić naszą wdzięczność tym księżom, tym bardziej, że właśnie ci księża, którzy teraz spędzają swój czas w Domu Księży Seniorów, jeszcze pomagają w parafiach. To, że zachorowali, to jest owoc tego, że pojechali do parafii. Zastępowali proboszcza, pomagali proboszczowi. A teraz potrzebują bardzo intensywnej pomocy medycznej. Bardzo proszę o modlitwę w intencji naszych księży seniorów. – powiedział bp Henryk Tomasik na antenie Radia Plus Radom.

Koronawirus w Domu Księży Seniorów pojawił się na początku lipca. Jak informuje ks. Edward Poniewierski, Kanclerz Kurii Diecezji Radomskiej, źródłem zakażenia był prawdopodobnie jeden z księży seniorów. U wszystkich mieszkańców Domu Księży Seniorów przeprowadzono badania na obecność koronawirusa.

– U kilkunastu wynik okazał się pozytywny. Księża, u których wystąpiły objawy, zostali przewiezieni do szpitala zakaźnego w Radomiu. Pięciu, z wynikiem pozytywnym, którzy czuli się dobrze, pozostało w domu. Dom Księży Emerytów został poddany kwarantannie, a opiekę medyczną sprawuje Radomski Szpital Specjalistyczny. – informuje ks. Edward Poniewierski.

Od czasu wykrycia zakażeń trzech kapłanów zmarło w szpitalu.

– Przebywa tam jeszcze siedmiu innych duchownych z Domu Księży Seniorów, zarażonych koronawirusem. Stan trzech z nich jest bardzo ciężki, pozostali wracają do zdrowia. – mówi ks. Poniewierski.

Dom Księży Seniorów w Radomiu mieści się w jednym ze skrzydeł wydzielonym z Wyższego Seminarium Duchownego i mieszka w nim 32 kapłanów. Placówka posiada osobne wejście, kaplicę, kuchnię i stołówkę.