Bp Henryk Tomasik – biogram

3732

Biskup Radomski [aktualizacja: 24.11.2020]

Decyzją Benedykta XVI z 16 października 2009 r. bp Henryk Tomasik został mianowany nowym biskupem radomskim. Podczas pierwszego pobytu w diecezji po tej nominacji, w dniach 20-21 października, bp Henryk Tomasik nawiedził radomską katedrę, całując przy wejściu jej próg, modlił się przy grobie bp. Jana Chrapka, odwiedził kurię diecezjalną, seminarium duchowne, Dom Księży Emerytów, odbył też konferencję prasową. Kanoniczne przejęcie diecezji przez nowego biskupa dokonało się 12 listopada 2009 r.

Ingres do katedry radomskiej odbył się 14 listopada 2009 r. W uroczystej Mszy świętej uczestniczyło ponad czterdziestu arcybiskupów i biskupów, jak też około czterystu księży. Po otrzymaniu pastorału nowy biskup zasiadł na swej biskupiej katedrze, a następnie złożyli mu homagium przedstawiciele wiernych duchownych i świeckich. Homilię wygłosił metropolita poznański i wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki. Przed końcowym błogosławieństwem nowy biskup radomski podziękował wszystkim uczestnikom ingresu. W swe przemówienie włączył wersety poematu Karola Wojtyły „Stanisław” mówiące o opisywaniu rzeczywistości Kościoła. Mówił: „Pragnę opisać mój Kościół Radomski, któremu posługę dziś uroczyście rozpocząłem. Pragnę opisać mój Kościół, którego próg katedry z szacunkiem ucałowałem pocałunkiem wiary i miłości, na znak wdzięczności dla Boga – Pana dziejów – i dla pokoleń: Pasterzy i Wspólnoty wierzących”. Przedstawiony następnie program posługi bp. Henryka Tomasika w diecezji koncentrował się wokół trzech punktów: kapłani, rodziny i młodzież. Nowy biskup radomski mówił też wówczas: „Z wiarą w Bożą pomoc, z ufnością w Opiekę NMP, staję dziś przed Diecezją Radomską. Przyjęta misja ma także wymiar ludzki, dlatego też ponawiam, wypowiedzianą już w Seminarium, prośbę pełną nadziei: Proszę, przyjmijcie mnie”. Słowa te wywołały burzę oklasków, którymi zebrani na stojąco odpowiedzieli na wyrażoną prośbę nowego pasterza diecezji. Swoją posługę biskupią bp Henryk Tomasik zawierzył Matce Bożej czczonej w radomskiej katedrze i w sanktuariach diecezji.

W momencie rozpoczęcia posługi w Radomiu przez bp. Henryka Tomasika, jego biskupami pomocniczymi byli: bp Adam Odzimek (emeryt od 2019 r.) i bp Stefan Siczek (zmarł w 2012 r.). Od 2015 r. biskupem pomocniczym jest bp Piotr Turzyński. Z wielkim szacunkiem i troską bp Henryk Tomasik odnosił się do swoich poprzedników – biskupów emerytów radomskich: bp. Edwarda Materskiego (zmarłego w 2012 r.) i abp. Zygmunta Zimowskiego (zmarłego w 2016 r.). Już w dniu ingresu do katedry radomskiej bp Henryk Tomasik pierwsze swe kroki, po wejściu do katedry, skierował do grobu bp. Jana Chrapka. Jest też przewodniczącym kapituły nagrody „Viventi Caritate” Funduszu im. Bp. Jana Chrapka. W 2010 r. poświęcił Izbę Pamięci obok rodzinnego domu tragicznie zmarłego biskupa. W następnym roku, był współorganizatorem sesji naukowej o bp. Janie Chrapku, która odbyła się w radomskim seminarium. Bp Henryk Tomasik był współkonsekratorem trzech biskupów: bp. Piotra Turzyńskiego (2015 r.) i dwóch biskupów pomocniczych diecezji siedleckiej – bp. Piotra Sawczuka (2013 r.) i bp. Grzegorza Suchodolskiego (2020 r.).

Po raz pierwszy po nominacji na biskupstwo radomskie bp Henryk Tomasik spotkał się z Benedyktem XVI 17 lutego 2010 r. Przekazał wówczas papieżowi pozdrowienia i wyrazy czci od całej diecezji, jak też zapewnił o modlitwie Kościoła radomskiego w intencji Następcy św. Piotra. Benedykt XVI wspominał wówczas swój pobyt w Radomiu w 2002 r. i – na prośbę biskupa – udzielił błogosławieństwa całej diecezji. W dniach 30 stycznia – 12 lutego 2014 r. bp Henryk Tomasik wraz z bp. Adamem Odzimkiem udali się do Rzymu z urzędową wizytą „ad limina Apostolorum”, która trwała od 1 do 8 lutego. Była to piąta taka wizyta, w której uczestniczył bp Henryk Tomasik. Bez wątpienia najważniejszym dniem tej wizyty dla bp. Henryka Tomasika był 7 lutego 2014 r., kiedy to biskup radomski i jego biskup pomocniczy zostali przyjęci przez papieża Franciszka.

W dwa lata po rozpoczęciu swych rządów w diecezji radomskiej, 17 listopada 2011 r. bp Henryk Tomasik wznowił II Synod Diecezji Radomskiej, który został zawieszony po nominacji abp. Zygmunta Zimowskiego na przewodniczącego Papieskiej Rady do Spraw Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych. Wznawiając Synod, dokonano podsumowania jego dotychczasowego przebiegu i opracowano plany na przyszłość. II Synod Diecezji Radomskiej został zakończony przez bp. Henryka Tomasika w 2020 r. Podczas sesji plenarnej w dniu 29 lutego tego roku biskup radomski podpisał dekrety synodalne, które weszły w życie 1 czerwca 2020 r. Uroczyste zakończenie II Synodu Diecezji Radomskiej odbyło się 19 września tego roku.

Bp Henryk Tomasik erygował w diecezji dwie nowe parafie: parafię pw. Matki Bożej Różańcowej w Mazowszanach (2012 r.) i parafię pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Pakosławiu (2013 r.). Wspomnieć należy, że chronologicznie poprzednią parafię w diecezji radomskiej ustanowił jeszcze bp Edward Materski, który rządził diecezją do 1999 r. W 2011 r. bp Henryk Tomasik przeniósł parafię pw. Świętej Trójcy w Starachowicach z dekanatu Starachowice Północ do dekanatu Starachowice Południe, a w 2016 zmienił wezwanie parafii Nawiedzenia NMP w Opocznie na Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Z kolei 2017 r. wyraził zgodę na celebrowanie liturgii dla grekokatolików, przez duchownych tego Kościoła, w wybranych świątyniach diecezji.

W odpowiedzi na prośbę Kapituły Ostrobramskiej i duchowieństwa Dekanatu Skarżyskiego bp Henryk Tomasik podjął starania o to, by Stolica Apostolska przyznała kościołowi sanktuaryjnemu pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej tytuł Bazyliki Mniejszej. Starania te zaowocowały decyzją, którą w imieniu papieża wydała Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Uroczystość jej ogłoszenia odbyła się 25 października 2014 r., a przewodniczył jej – na zaproszenie bp. Henryka Tomasika – kard. Gerhard Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary.

Bp Henryk Tomasik 4 grudnia 2009 r. przewodniczył uroczystemu ogłoszeniu decyzji Stolicy Apostolskiej, mocą której św. Barbara została ustanowiona patronką Starachowic. Starania o przyznanie tego tytułu podjął jeszcze bp Zygmunt Zimowski. Natomiast po otrzymaniu prośby starosty opoczyńskiego i proboszczów z terenu powiatu opoczyńskiego, bp Henryk Tomasik zwrócił się z prośbą do Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów o ogłoszenie św. Bartłomieja Apostoła patronem powiatu opoczyńskiego. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi biskup radomski 24 sierpnia 2012 r. w kolegiacie opoczyńskiej ogłosił tę decyzję papieską. Na prośbę bp. Henryka Tomasika Stolica Apostolska kilkakrotnie przyznała odznaczenia „Pro Ecclesia et Pontifice”, które wręczane były po raz pierwszy w dziejach diecezji.

W 2011 r. bp Henryk Tomasik uzyskał w Stolicy Apostolskiej łaskę odpustu zupełnego w związku z 200-leciem Cmentarza przy ul. Limanowskiego w Radomiu. Podobnie – w odpowiedzi na prośby bp. Henryka Tomasika – Penitencjaria Apostolska udzieliła odpustu zupełnego: w 2017 r. kościołom pw. św. Brata Alberta w Radomiu, Skarżysku-Kamiennej i Starachowicach – z okazji „Roku św. Brata Alberta”, jak też klasztorowi sióstr klarysek w Skaryszewie – w związku z 750. rocznicą śmierci bł. Salomei, w 2018 r. sanktuarium w Studziannie – z okazji 50. rocznicy koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Świętorodzinnej, w 2019 r. parafii Jastrząb – z okazji peregrynacji pobłogosławionej przez Ojca Świętego Franciszka kopii obrazu Matki Bożej Bolesnej z miejscowego kościoła, w 2020 r. parafii Dąbrówka – w związku ze 100-leciem jej powstania.

Zgodnie ze wskazaniem papieża Franciszka zawartym w bulli „Misericordiae vultus”, 13 grudnia 2015 r. bp Henryk Tomasik, otworzył Bramę Jubileuszową i uroczyście zainaugurował Rok Miłosierdzia w diecezji radomskiej. Była to jednocześnie diecezjalna inauguracja jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Wraz z początkiem Roku Miłosierdzia – w odpowiedzi na propozycję bp. Henryka Tomasika – zainaugurowano w sanktuarium Ostrobramskim w Skarżysku-Kamiennej całodobową adorację Najświętszego Sakramentu, która trwała przez cały Rok Święty, a w katedrze radomskiej codzienną spowiedź, która postała stałą praktyką również po zakończeniu Roku Miłosierdzia. Inną inicjatywą bp. Henryka Tomasika było „Jerycho Różańcowe”, które odbyło się w diecezji od 25 marca do 23 grudnia 2017 r. Każdego dnia, przez całą dobę, wierni kolejnych parafii i wspólnot adorowali Najświętszy Sakrament, modląc się w intencjach wskazanych przez biskupa radomskiego. Każdego roku, 8 grudnia – w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP bp Henryk Tomasik przed figurą Matki Bożej Niepokalanej znajdującej się przed kościołem ojców bernardynów w Radomiu zawierza Matce Bożej miasto Radom i całą diecezję.

Bp Henryk Tomasik zadbał o to, by relikwie św. Kazimierza – Patrona diecezji znalazły się w kościele farnym w Radomiu, w którym przed wiekami modlił się święty. Relikwie te przybyły do diecezji z Florencji, a uroczyste ich wprowadzenie do radomskiej fary, nazywane powrotem św. Kazimierza, odbyło się 3 października 2013 r. Inną cząstkę relikwii św. Kazimierza bp Henryk Tomasik przeznaczył i uroczyście wprowadził również do kościoła św. Wacława w Radomiu.

Na pierwsze lata posługi bp. Henryka Tomasika w diecezji radomskiej przypadły beatyfikacja i kanonizacja Jana Pawła II, w których uczestniczył biskup radomski. Bp Henryk Tomasik wspominał później: „Tak się opatrznościowo złożyło, że w piątek wieczorem, dwa dni przed kanonizacją, mogłem wejść do bazyliki św. Piotra i modlić się przy grobach błogosławionych Jana XXIII i Jana Pawła II. Po mojej modlitwie przy grobie papieża Polaka zasłonięto kaplicę i rozpoczęto wymianę płyty”.

W różnych okazjach bp Henryk Tomasik odwołuje się Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego, którego proces beatyfikacyjny prowadzi diecezja radomska. Z okazji przypadającej w 2010 r. trzydziestej rocznicy jego śmierci, biskup radomski przewodniczył pielgrzymce diecezji radomskiej do jego grobu w katedrze sandomierskiej. Z kolei w 2017 r. pielgrzymowali tam – także z inicjatywy bp. Henryka Tomasika – księża diecezji radomskiej. W 2015 r. biskup radomski zatwierdził litanię do Sługi Bożego i nowennę za jego przyczyną.

W latach 2013-2014 bp Henryk Tomasik przeprowadził na etapie diecezjalnym proces beatyfikacyjny Sł. B. matki Kazimiery Gruszczyńskiej, założycielki Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. Z kolei w 2018 r. rozpoczął proces beatyfikacyjny Sł. B. ks. Romana Kotlarza – Męczennika Radomskiego Czerwca 1976 r. Cztery lata wcześniej otworzył w Pelagowie Izbę Pamięci ks. Romana Kotlarza i poświęcił kamień z dedykowaną mu tablicą. W 2020 r. bp Henryk Tomasik poświęcił pamiątkową tablicę ku czci Sł. B. Wandy Malczewskiej w radomskiej farze – w świątyni, która była kościołem parafialnym Kandydatki na ołtarze.

Na pierwsze lata posługi pasterskiej bp. Henryka Tomasika w diecezji radomskiej przypadł remont katedry. W 2013 r. bp Henryk Tomasik poświęcił w katedrze odnowiony ołtarz Matki Bożej Częstochowskiej, a dwa lata później poświęcił i otworzył w Radomiu Muzeum Katedralne. Z kolei w 2016 r. przeprowadzony został remont kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, której nadano nowy wystrój, a dwa lata później odnowiono kaplicę w Domu Księży Emerytów w Radomiu, którą po odnowieniu poświęcił bp Henryk Tomasik. W 2019 r. biskup radomski poświęcił w Kolonii Jedlnia Kaplicę Wieczystej Adoracji św. Jana Pawła II.

W Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu bp Henryk Tomasik wykłada antropologię filozoficzną na roku II i nowe wyzwania duszpasterskie na roku VI. Na skutek zmian strukturalnych i niemożności dalszego funkcjonowania Instytutu Teologicznego UKSW w Radomiu, po wcześniejszych ustaleniach, bp Henryk Tomasik 25 czerwca 2013 r. podpisał wraz z ks. prof. dr. hab. Antonim Dębińskim – rektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, afiliację radomskiego seminarium do tegoż uniwersytetu. W 2017 r. powstał w Radomiu Instytut Teologiczny, pod patronatem Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

W 2010 r. bp Henryk Tomasik powołał Diecezjalny Zespół Wdrażania Programów Pomocowych. W następnym roku ustanowił Radę Artystyczno-Budowlaną Diecezji Radomskiej, a w 2012 r. Diecezjalną Radę Duszpasterską. Także w 2012 r. biskup radomski zatwierdził Statut Stowarzyszenia „Żywy Różaniec”, a w roku następnym statut Ruchu Rodzin Nazaretańskich w diecezji radomskiej. W wigilię Zesłania Ducha Świętego w 2014 r. erygował Szkołę Nowej Ewangelizacji św. Dobrego Łotra. W 2015 r. powołał do istnienia Diecezjalny Ośrodek Trzeźwości, który znajduje się przy parafii Miłosierdzia Bożego w Radomiu, a dwa lata później przewodniczył tam Diecezjalnemu Kongresowi Trzeźwości. W 2016 r. bp Henryk Tomasik dokonał otwarcia w Radomiu Międzynarodowego Centrum Wolontariatu. Z inicjatywy biskupa radomskiego, począwszy od 2013 r., organizowane są coroczne pielgrzymki bierzmowanych do sanktuariów diecezji. Jako stałą formę duszpasterstwa młodzieży w diecezji radomskiej bp Henryk Tomasik ustanowił centra duszpasterstwa młodzieży i Radę Młodzieżową.

Decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego z 23 marca 2009 r. bp Henryk Tomasik został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi w dziedzinie duszpasterskiej oraz za zasługi w dziedzinie społecznej i polonijnej”. W roku 2010 bp Henryk Tomasik został duszpasterzem Rodziny Szkół Jana Pawła II. Z kolei w 2013 r. biskup radomski wszedł w skład ogólnopolskiego Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Wizyty Ojca Świętego w Polsce w 2016 r.

Podczas światowej pielgrzymki głuchoniemych do sanktuarium w Kałkowie w 2010 r. abp Zygmunt Zimowski wręczył swemu następcy na stolicy biskupiej w Radomiu medal Dobrego Samarytanina, przyznawany przez Papieską Radę do Spraw Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych. 19 stycznia 2014 r., bp Henryk Tomasik został włączony do grona konfratrów Zakonu Paulinów. Uchwałą Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z 25 lutego 2015 r. bp Henryk Tomasik otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa. Uroczystość wręczenia tego wyróżnienia odbyła się 20 maja 2015 r., w doroczne święto tej uczelni, w której przed laty ks. Henryk Tomasik posługiwał jako duszpasterz akademicki.

Z ramienia Konferencji Episkopatu Polski bp Henryk Tomasik organizował udział Polaków w Światowych Dniach Młodzieży w: Manili (1995 r.), Paryżu (1997 r.), Rzymie (2000 r.), Toronto (2002 r.), Kolonii (2005 r.), Sydney (2008 r.), i jako biskup radomski w: Madrycie (2011 r.) i Rio de Janeiro (2013 r.), Krakowie (2016 r.). Uczestniczył też w Światowych Dniach Młodzieży w Panamie w 2019 r. Brał udział we wszystkich tych spotkaniach młodych z Janem Pawłem II, Benedyktem XVI i Franciszkiem, głosząc tam także katechezy dla młodzieży.

W 2009 r. bp Henryk Tomasik zorganizował peregrynację Krzyża Światowych Dni Młodzieży po polskich diecezjach. Z kolei w Niedzielę Palmową w 2014 r. był uczestnikiem przekazania w Rzymie przez papieża Franciszka symboli Światowych Dni Młodzieży polskiej młodzieży z rąk Brazylijczyków. Papież słysząc wówczas, że bp Henryk Tomasik od 1995 r. organizuje i odpowiada za udział Polaków w Światowych Dniach Młodzieży, jak też przygotowuje duchowo młodzież polską do spotkania w Krakowie, poklepał biskupa po ramieniu i powiedział z uśmiechem: „Czeka cię teraz niezła praca”. Wielką troską bp. Henryka Tomasika były wydarzenia poprzedzające Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, gdy w dniach 20-25 lipca 2016 r. młodzież z różnych krajów świata gościła w diecezji radomskiej, w ramach tzw. „dni w diecezjach”.

Decyzją papieża Franciszka z 4 stycznia 2021 r. został zwolniony z pełnienia funkcji Biskupa Radomskiego i przeszedł na emeryturę. Decyzją Rady Konsultorów, do czasu objęcia diecezji przez nowego biskupa, pełni funkcję administratora diecezji radomskiej.

Opracował: ks. prał. dr Albert Warso