Bp Henryk Tomasik: Polska i świat potrzebują ludzi sumienia

2300
Bp Henryk Tomasik. Kościół pw. św. Stanisława bp i m w Radomiu. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

W uroczystość św. Stanisława ze Szczepanowa, Biskupa i Męczennika oraz w 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej, Biskup Henryk Tomasik przewodniczył Mszy św. w radomskim kościele garnizonowym.

W homilii Bp Henryk Tomasik przypomniał historię życia i męczeństwa św. Biskupa Stanisława ze Szczepanowa.

– W tę wielka misję Chrystusa Dobrego Pasterza i w tę misję oddawania życia za swoje owce wszedł św. Stanisław. To on upominał się o sprawiedliwość, o właściwe relacje międzyludzkie, o właściwy sposób traktowania innych. Dzisiaj modlimy się, by ofiara św. Stanisława zaowocowała wiarą: wiarą wszystkich Polaków, mocnym trwaniem przy Chrystusie w myśl zasady św. Pawła: „Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej?” (Rz 8,35). – mówił Pasterz Diecezji Radomskiej.

Nawiązał również do 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej.

– Wspominamy to niezwykle ważne wydarzenie: zakończenie II wojny światowej. II wojna światowa to wielka tragedia współczesnego świata. Trudno uwierzyć, że w naszych czasach są tak wielkie tragedie: człowiek podnosi rękę na człowieka, giną miliony ludzi. Jak bardzo skomplikowane są mechanizmy, które włączają człowieka w walkę z drugim człowiekiem. – kontynuował biskup i przypomniał również nauczanie św. Jana Pawła II o sumieniu z homilii wygłoszonej podczas wizyty w Skoczowie 22 maja 1995 r.:

„Nasza Ojczyzna – mówił Ojciec Święty – stoi dzisiaj przed wieloma trudnymi problemami społecznymi, gospodarczymi, także politycznymi. Trzeba je rozwiązywać mądrze i wytrwale. Jednak najbardziej podstawowym problemem pozostaje sprawa ładu moralnego. Ten ład jest fundamentem życia każdego człowieka i każdego społeczeństwa. Dlatego Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia! Być człowiekiem sumienia to znaczy przede wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu w sobie nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający; to znaczy angażować się w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło, w myśl słów św. Pawła: «Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!» (Rz 12,21)”.

– Polska i świat potrzebują ludzi sumienia. – dodał bp Tomasik.

W uroczystość św. Stanisława rozbrzmiewa hymn „Gaude Mater Polonia” (Raduj się, Matko Polsko) ku czci św. Stanisława ze Szczepanowa, a skomponowany do słów Wincentego z Kielczy.

– Dzisiaj modlimy się o to „Gaude Mater Polonia” mogło rozbrzmiewać w sercach uformowanych przez ludzi sumienia. – zakończył bp Tomasik.

Bp Henryk Tomasik, homilia:

 

Uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika to również święto patronalne parafii garnizonowej. Za wspólną modlitwę podziękował ks. ppłk. Kryspin Rak, proboszcz parafii.

Ks. Kryspin Rak, podziękowanie:

 

Na zakończenie Mszy św. ks. Tomasz Herc został uhonorowany przez bpa Józefa Guzdka medalem „W służbie Bogu i Ojczyźnie”. Odznaczenie to zostało ustanowione w związku z jubileuszem 100. rocznicy powołania Biskupstwa Polowego w Polsce. Medal wręczył ks. Kryspin Rak.

Ks. Kryspin Rak przekazuje medal ks. Tomaszowi hercowi. Foto: ks. Z. Niemirski / FOTO Gość

Ks. Kryspin Rak, medal:

 


 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "unauthorized_client",
  "error_description": "Unauthorized"
}
See here for documentation.