#RodzinnaMajówka – 9 maja. Wspólnota ołtarza, łoża i stołu małżeńskiego

1061

Pieśń na rozpoczęcie: Z dawna Polski Tyś Królową…

>>Tekst Litanii Loretańskiej<<

 

Rozważanie 9: Wspólnota ołtarza, łoża i stołu małżeńskiego

Kościół w swoim nauczaniu wskazuje na trzy istotne ołtarze życia małżeńskiego. To bardzo obrazowy sposób przedstawienia rodziny jako wspólnoty oraz obszarów, w których małżonkowie powinni troszczyć się wzajemnie o świętość własną i najbliższych. Podniesienie do trzech symbolicznych ołtarzy życia małżeńskiego wskazuje na Trójcę Świętą, a więc pełnię wszelkich relacji. Więzi małżeńskie budowane są przede wszystkim w trzech szczególnych miejscach. Są nimi: ołtarz Eucharystii w Kościele, łoże małżeńskie oraz stół rodzinny.

Wielkanocna antyfona maryjna:

Królowo nieba, wesel się! Alleluja!
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja!
Zmartwychpowstał, jak powiedział! Alleluja!
Błagaj za nami Boga. Alleluja!
 
Pieśń na zakończenie: Królowej Anielskiej śpiewajmy…

 


Codzienna #RodzinnaMajówka o godz. 9.00 z rozważaniami  przygotowanymi przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Radomskiej (Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE. Wersję audio przygotował ks. Dominik Gaładyk SAC z parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Radomiu.