Bp Henryk Tomasik zaprasza na Sesję Plenarną II Synodu Radomskiego

844
Bp Henryk Tomasik. Sesja Plenarna II Synodu Diecezji Radomskiej. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

W sobotę, 29 lutego br., odbędzie się kolejna Sesja Plenarna II Synodu Radomskiego. Bp Henryk Tomasik prosi również o modlitwę w intencji Diecezji Radomskiej. Oto treść zaproszenia:

ZAPROSZENIE

Kierując się troską o dobro Diecezji Radomskiej ponawiam zaproszenie na Sesję Plenarną II Synodu Diecezji Radomskiej. Obrady Sesji Plenarnej odbędą się w Gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, w sobotę, 29 lutego 2020 roku. Rozpoczną się Mszą Świętą koncelebrowaną, o godzinie 10.00 (prosimy o zabranie alb).

Zgodnie ze wskazaniami Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan. 463, § 1) i Regulaminu II Synodu Diecezji Radomskiej (III F) – zapraszam do udziału w Sesji Plenarnej II Synodu Radomskiego następujące osoby:

 • Księdza Biskupa Adama Odzimka,
 • Księdza Biskupa Piotra Turzyńskiego,
 • Księdza Prałata Edwarda Poniewierskiego, Wikariusza Generalnego,
 • Księdza Infułata Stanisława Pinderę, Wikariusza Biskupiego,
 • Księdza Prałata Sławomira Fundowicza, Wikariusza Biskupiego,
 • Księdza Kanonika Marka Polaka, Wikariusza Sądowego,
 • Księdza Rektora Jarosława Wojtkuna, Rektora WSD,
 • Księży Kanoników Gremialnych Kapituły Katedralnej,
 • Księży, Członków Rady Kapłańskiej,
 • Księży Dziekanów,
 • Księży, Delegatów Dekanatów,
 • Przedstawicieli Rady Duszpasterskiej.
 • Członków Sekretariatu Synodu,
 • Członków Komisji Głównej Synodu,
 • Przewodniczących Komisji Synodalnych,
 • Członków Komisji Synodalnych.

Zgodnie z kanonem 463, § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego – osoby wezwane na synod „mają obowiązek w nim uczestniczyć”.

Wszystkich proszę o modlitwę w intencji Diecezji

+ Henryk Tomasik
Biskup Radomski