CZARNA – Parafia pw. Nawiedzenia NMP – Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni

10041

KONTAKT:

 • Parafia pw. Nawiedzenia NMP
  • Czarna 57
  • 26-220 Stąporków
  • woj. świętokrzyskie

DUSZPASTERZE: Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni)

 • Proboszcz:
  • ks. Sławomir Grochalak SAC – kustosz i rektor wspólnoty
 • Wikariusz:
  • ks. Stanisław Goliszek SAC
 • Duszpasterze: 
  • ks. Bogusław Bogdan SAC
  • ks. Tadeusz Skwarek SAC – Kapelan Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze
  • br. Leszek Machajewski SAC – zakrystianin
 • Rezydent:

MSZE ŚW.:

 • Niedziela / Uroczystość:
  • 8.30, 11.00, 17.00, 20.15 (w lipcu i sierpniu)
 • Święto zniesione:
  • 17.00
 • Dzień powszedni:
  • 17.00
 • Nabożeństwa:
  • Nowenna do Matki Bożej Czarneckiej Wychowawczyni – w każdą środę o 16.30 i Msza św. o 17.00 w intencjach nowennowych.
  • Apel Maryjny przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Wychowawczyni – codziennie o godz. 21.00.

O PARAFII:

 • Do parafii należą:
  • Błotnica, Czarna, Czarniecka Góra, Duraczów, Grzybów, Janów, Kozia Wola, Małachów, Wąsosz.
 • Odpusty:
  • Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – Msza św. z procesją Eucharystyczną o 11.00.
 • Główne uroczystości:
  • Dzień Skupienia Leśników – sobota przed Niedzielą Palmową – Msza św. o 16.00.
  • Pielgrzymka niepełnosprawnych dzieci – w drugą sobotę czerwca – Msza św. o 12.00.
  • Pielgrzymka rodziców z małymi dziećmi – w dniu 2 lipca – Msza św. o godz. 17.00 – po Mszy św. nabożeństwo połączone z specjalnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem dla rodziców i dzieci oraz matek w stanie błogosławionym.
  • Pielgrzymka chorych i osób starszych – w pierwszą sobotę sierpnia – o godz. 11.00 Godzinki ku czci NMP, różaniec za chorych i Msza św. o godz. 12.00 połączona z Sakramentem Chorych, zawierzeniem chorych Matce Bożej Wychowawczyni i błogosławieństwem lekarstw.
  • Doroczna rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Wychowawczyni – w pierwszą sobotę września – Msza św. o 12.00.
  • Pielgrzymka Kół Żywego Różańca – w dniu 7 października – Msza św. o 16.00, po Mszy św. procesja różańcowa.
  • Piesza Nocna Pielgrzymka Mężczyzn do Matki Bożej Wychowawczyni – ostatni piątek września – Msza św. o 24.00.
 • Historia:

Pierwszy kościół w Czarnej murowany z fundacji Izabeli Małachow­skiej z Humieckich, zbudowany na miejscu pierwotnej kapliczki drewnianej, powstał w 1763 r. W nim umieszczono cudowny obraz Matki Bożej. Ten kościół jest murowany, jednonawowy; w latach 1991-1996 otrzymał nowe tynki i zewnętrzny cokół kamienny. Dziś służy on jako sala spotkań duszpasterskich. W 1867 r. zamieszkał przy nim ks. Jan Służewski, z tytułem wika­riusza koneckiego, i prowadził duszpasterstwo dla miejscowej ludności i górników. Ten stan – z przerwami w rezydencji księdza – trwał do roku 1894, kiedy to Czarna stała się filią parafii Końskie. Samodzielna parafia został erygowana 18 lutego 1919 r. Od 1971 r. parafię prowadzą Księża ze Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego – Księża Pallotyni.

Obecny kościół parafialny, obok kaplicy, jest wybudowany według projektu arch. Stefana Lamparskiego z Radomia. W stylu zmodyfikowany został przez arch. Wacława Krzyżanow­skiego z Krakowa na styl romański. Świątynię w latach 1911-1930 budowali księża: Wincenty Cybulski, Władysław Malinowski, Roman Maliszewski, Marian Stankowski i Jan Szymczyk. Konsekracji kościoła dokonał w 1930 r. przyjaciel ks. J. Szymczyka, bp Paweł Kubicki. Kościół został uszkodzony w czasie II wojny światowej. W latach 1945-1950 odrestaurowano go stara­niem ks. Mariana Misiaka. Kościół jest murowany z miejscowego kamienia piaskowca, jednonawowy, oszkarpowany, dach dwuspadowy kryty jest blachą ocynkowaną.

Cudowny obraz Matki Bożej pochodzi z przełomu XVI i XVII w. Namalowany został na wzór rzymskiego „Salus Populi Romani”. Prymas Władysław Łubieński udzielił w 1763 r. zezwolenia na kult obrazu i w tym też celu wybudowano w Czarnej pierwotną kaplicę. Obraz odnowiono w latach 1990-1991 i w 1997 r. Od lat dziewięćdziesiątych XX w. nosi tytuł: „Matka Boża Wychowawczyni”, który został umocniony nauczaniem papieża Jana Pawła II: „Szczególne dary, którymi Bóg napełnił Maryję, usposabiały Ją zwłaszcza do roli Matki i wychowawczyni (…). Maryja i Józef jawią się jako wzór wszystkich wychowawców” (Audiencja generalna, 27 li­stopada 1996). Szczęśliwą okolicznością jest fakt – zbieżność, że te słowa wypowiedział Jan Pa­weł II po spotkaniu z księżmi pallotynami z Czarnej. W czasie pobytu w Radomiu, 4 czerwca 1991 r., Jan Paweł II poświęcił korony przeznaczone dla cudownego obrazu. Uroczysta ko­ronacja, na mocy zezwolenia Stolicy Apostolskiej, odbyła się 5 września 1999 r. Dokonał jej kard. Józef Glemp, prymas Polski wraz z bp. Edwardem Materskim i bp. Janem Chrapkiem.


MAPA DOJAZDU: