Caritas Diecezji Radomskiej: Razem niesiemy pomoc od 30. lat

1134

Rozpoczyna się czas składania rocznych zeznań podatkowych. Caritas Diecezji Radomskiej po raz kolejny zwraca się z prośbą o przekazanie 1% podatku. Pozyskane środki są wsparciem dla placówek Caritas oraz dla indywidualnych osób, które dźwigają krzyż cierpienia i choroby.

– Dziękując za zaangażowanie w ubiegłych latach, wraz z naszymi podopiecznymi zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz OPP Caritas Diecezji Radomskiej (KRS 0000 222 733), która swoją akcję prowadzi pod hasłem: Czasami życie zależy od 1%. Dziękujemy również za realizowanie dzieł charytatywnych w poszczególnych parafiach i okazywaną życzliwość. Razem niesiemy pomoc od 30. lat. – zachęcają ks. Damian Drabikowski i ks. Karol Piłat, dyrektorzy Caritas Diecezji Radomskiej.

Radomski Caritas oferuje pomoc w wypełnianiu zeznań podatkowych. Można ją uzyskać od poniedziałku do piątku:

  • w godz. 10.00-13.00 – w budynku Kurii Diecezji Radomskiej (ul. Malczewskiego 1)
  • w godz. 13.00-15.30 – w siedzibie Caritas Diecezji Radomskiej (ul. Kościelna 5).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 48 365 29 29.

Caritas Diecezji Radomskiej dział już od 30. lat. Dnia 25 marca 1992 roku – czyli w dniu ustanowienia przez Jana Pawła II Diecezji Radomskiej (bulla „Totus Tuus Poloniae Populus”) – bp Edward Materski, pierwszy Biskup Radomski, wydał dekret powołujący do istnienia Caritas Diecezji Radomskiej. W dokumencie tym zapisał m.in.: „Działalność tej instytucji polecam opiece świętego Brata Alberta. Wszystkim, którzy pomni na słowa Chrystusa Pana: «Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci najmniejszych, Mnieście uczynili» (Mt 25,40), podejmują trud pracy charytatywnej w ramach Caritas Diecezji Radomskiej błogosławię i życzę wytrwałości w służbie bliźnim”. Ważną datą dla Caritas Diecezji Radomskiej jest dzień 4 października 2004 r. kiedy to bp Zygmunt Zimowski zatwierdził nowy Statut Caritas Diecezji Radomskiej pozwalający jej uzyskać rejestrację i status Organizacji Pożytku Publicznego w Krajowym Rejestrze Sądowniczym.

Wśród różnych dzieł prowadzonych pod patronatem Caritas Diecezji Radomskiej są m.in.: Okno Życia, Katolicki Ośrodek Adopcyjny, Dom Matki i Dziecka, świetlice dla dzieci, Ośrodek Wsparcia dla Ofiar przemocy w Rodzinie, Dom dla Bezdomnych Kobiet i Noclegownia dla Kobiet i Mężczyzn, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej, telefon zaufania „Linia Braterskich Serc”, jadłodajnie, wypożyczalnie sprzętu medycznego, a wśród wolontariuszy są m.in. streetworkerzy i pedagodzy ulicy.