STUDZIANNA – Parafia pw. św. Filipa Neri i św. Jana Chrzciciela – Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej

14506

KONTAKT:


DUSZPASTERZE: Zgromadzenie Księży Filipinów

 • Proboszcz:
  • ks. mgr Jerzy Cedrowski COr.
 • Duszpasterze:
  • ks. mgr Jan Chodór COr.
  • + ks. Jan Drewniak COr.
  • ks. mgr Czesław Szymański COr.
  • ks. Włodzimierz Mleczko COr.

MSZE ŚW.:

 • Niedziele / Uroczystości:
  • 6.45;
  • 9.00;
  • 11.30;
  • 17.00
 • Święta zniesione:
  • 6.30;
  • 7.00;
  • 17.00
 • Dni powszednie:
  • 6.30;
  • 7.00;
  • V–VI codziennie, I czwartek, piątek i każda sobota – 18.30;
  • X–IV w soboty, I czwartki i piątki – 17.00

O PARAFII:

 • Do parafii należą:
  • Anielin, Brudzewice, Brudzewice Kol., Gapinin, Kozłowiec, Małoszyce, Mysiakowiec, Ponikła, Poręby, Poświętne, Stefanów, Studzianna, Walerianów, Wólka Kuligowska.
 • Odpusty:
  • św. Filipa Neri (26 maja),
  • Narodzenia św. Jana Chrzciciela (24 czerwca),
  • Zesłania Ducha Świętego,
  • NMP Matki Kościoła,
  • Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia),
  • Narodzenia NMP (8 września),
  • św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała (29 września i ostatnia niedziela września)
 • Dni adoracji Najświętszego Sakramentu:
  • niedziela, poniedziałek i wtorek przed Środą Popielcową
 • Kościoły filialne:
  • pw. bł. Karoliny Kózki w Gapininie,
   • Msza św. w niedziele o godz. 14.00, w pierwsze piątki miesiąca – 17.00
  • pw. św. Jana Pawła II w Brudzewicach,
   • Msza św. w niedziele o godz. 10.15, w pierwsze piątki miesiąca – 17.00
 • Domy zakonne:
  • Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri,
   • ul. Główna 7, 26-315 Poświętne,
   • T: +48 44 756 40 06
 • Historia:

Brudzewice (dziś wioska w parafii Studzianna) posiadały w XIII w. ko­ściół parafialny pw. św. Mikołaja, fundacji książęcej. Abp Maciej Drzewicki w XVI w. przyłączył Brudzewice do parafii Drzewica, jako ekspozyturę. Na tym terenie w wiosce Studzianna osie­dlili się w latach 1673-1674 księża filipini. Kościół pierwotny pw. Najświętszego Imienia Jezus, Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa, na wzgórzu nazywanym Dziewicza Góra, zbudowany został z drewna modrzewiowego, według planów prymasa Mikołaja Prażmowskiego, w latach 1672-1674 wraz z klasztorem, z fundacji Zofii Anny Starołęskiej i ks. Jana Zbąskiego – póź­niejszego biskupa warmińskiego. Kościół konsekrował prymas Andrzeja Olszowski 2 czerwca 1675 r. Znajdował się cudowny obraz. Wokół sanktuarium od połowy XVII w. powstawało osiedle z czasem nazwane Poświętne tj. przynależące do sanktuarium i nazywane potocznie oppidum – miasteczko. Sam klasztor i kościół były obejmowane nazwą Studzianna, choć wio­ska Studzianna leży w pobliżu dawnego folwarku. W latach 1696-1698 wybudowano w pobli­żu dworu Starołęskich w Brudzewicach kościół pw. św. Józefa.

Kościół sanktuaryjny, obecny pw. św. Filipa Neri i św. Jana Chrzciciela, wznoszony był w latach 1688-1724 według planów Adama Konarzewskiego i Tylmana von Gameren. Konsekracja odbyła się 23 czerwca 1748 r. pod przewodnictwem biskupa łuckiego Franciszka Antoniego Kobierskiego. 2 lipca 1776 r. z udziałem bp. Antoniego Przedwojewskiego przeniesiono tu cudowny obraz. Gdy urządzono całkowicie wnętrze tej świątyni, to rozebrano w 1782 r. pierwotny kościół drewniany. Pod ko­niec XVIII w. w miejscu drewnianego kościoła zbudowano kościół pw. św. Anny. Po powsta­niu diecezji sandomierskiej bp Adam Prosper Burzyński w 1820 r. reaktywował samodzielną parafię Brudzewice, której centrum już wtedy przeniosło się do Studzianny. Administrowana była przez księży filipinów, którzy obsługiwali wszystkie kościoły. Od połowy XIX w. kościół parafialny podupadał i duszpasterstwo przeniosło się do Studzianny. Księża Filipini włączyli się w powstanie styczniowe w wyniku czego oraz zgodnie z zamierzoną wcześniej likwidacją za­konów zostali skasowani w 1865 r. Duszpasterstwo w parafii objęli księża diecezjalni. Po znisz­czeniach I wojny światowej odnowiono kościół staraniem ks. Tomasza Migowskiego. Parafia otrzymała formalnie nazwę Studzianna w 1920 r. Księża filipini objęli ponownie duszpasterstwo parafialne i pieczę nad sanktuarium od 1928 r. na podstawie zezwolenia Stolicy Apostolskiej. Uroczystego wprowadzenie dokonał 25 lipca 1928 r. bp Paweł Kubicki.

W związku z Jubileuszem Chrześcijaństwa w 1974 r. kościół otrzy­mał tytuł Bazyliki Mniejszej. Kościół sanktuarium pw św. Filipa Neri i św. Jana Chrzciciela jest budowlą w stylu barokowym, orientowaną, bazylikową, wzniesioną z cegły z elementami kamiennymi.

Cudowny obraz Świętej Rodziny namalowany jest farbami olejnymi na płótnie przez nieznanego autora i przyklejony do deski. Koronacja odbyła się 18 sierpnia 1968 r., a dokonał jej kard. Stefan Wyszyński w asyście kard. Karola Wojtyły przy udziale ponad 200 tys. wiernych. W tym czasie wizerunek zaczął być nazywany obrazem Matki Boskiej Świętorodzinnej.

Kościół pw. św. Józefa w Poświętnym został wybudowany w latach 1696-1698 w pobliżu dworu Starołęskich. Konsekrowany był w 1699 r. przez sufragana gnieźnieńskiego bp. Andrzeja Albinowskiego. Miał służyć potrzebom duszpasterskim, zwłaszcza sprawowaniu pogrzebów, miejscowej społeczności parafialnej. Chodziło bowiem o odciążenie świątyni sanktuaryjnej ze względu na duży napływ pielgrzymów na przełomie XVII i XVIII w. Kościół jest obiektem w jednonawowym, w stylu barokowym.

Kościół pw. św. Anny w Poświętnem zbudowano na przełomie XVIII i XIX w. na miej­scu pierwszego drewnianego kościoła sanktuaryjnego z lat 1672-1673, który został rozebrany w 1782 r. Jest budowlą jednonawową, murowaną, o niewielkich rozmiarach, wzniesioną na planie prostokąta. Restaurowany był w 1965 r.


MAPA DOJAZDU: