Dar od środowiska naukowego dla Biskupa Seniora Henryka Tomasika

563
"Człowiek dragą Kościoła" - dar dla Biskupa Seniora Henryka Tomasika. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

“Człowiek drogą Kościoła. Tradycja i współczesność” to tytuł książki dedykowanej Biskupowi Seniorowi Henrykowi Tomasikowi. Książka powstało jako podziękowanie za ponad 11 lat kierowania Diecezją Radomską. Zawiera ona 25 tekstów naukowych przygotowanych m.in. przez wykładowców Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu.  

Ich autorzy reprezentują różne ośrodki naukowe w Polsce. I chociaż zakres poruszanych w książce zagadnień jest szeroki, zgromadzone w niej artykuły składają się na pewną całość. Tym, co wiąże je ze sobą, jest człowiek: jego tożsamość i godność, jego rozum i wiara, jego powołanie do komunii w prawdzie z innymi ludźmi i z Bogiem. Wszystkie zebrane teksty podporządkowane są jednej myśli przewodniej: Kościół jest obecny w historii świata w takiej mierze, w jakiej staje się obecny dla człowieka, głosząc, że Chrystus, Syn Boży, “przez swoje Wcielenie zjednoczył się w pewien sposób z każdym człowiekiem” (KDK 22). – mówi ks. dr Wojciech Wojtyła, który razem z bp. Piotrem Turzyńskim pełnił pieczę redakcyjną nad powstaniem książki.  

—-

>>> “Człowiek drogą Kościoła. Tradycja i współczesność”, Radom 2020.
ISBN 978-83-7789-633-4.
Redakcja naukowa bp Piotr Turzyński, ks. Wojciech Wojtyła

—-

Książkę można nabyć w Księgarni Świętego Kazimierza w Radomiu (ul. Malczewskiego 1).