WOLANÓW – Parafia pw. św. Doroty

6142
Kościół pw. św. Doroty w Wolanowie. Foto: Jerzy Kutkowski

KONTAKT:


DUSZPASTERZE:

 • Proboszcz:
  • ks. mgr Mirosław Wojciech Kszczot
 • Wikariusz:
  • ks. mgr Sylwester Kosior

MSZE ŚW.:

 • Niedziele / Uroczystości:
  • 7.00;
  • 9.00;
  • 11.30;
  • 15.00
 • Święta zniesione:
  • 7.00;
  • 9.00;
  • 15.00 lub 17.00
 • Dni powszednie:
  • 7.00;
  • 7.30;
  • 17.00 – maj, październik

O PARAFII:

 • Do parafii należą:
  • Chronówek, Chruślice (część), Garno, Franciszków, Kowala, Kowalanka, Strzałków, Wolanów, Wolanów Kol., Zabłocie (część).
 • Odpusty:
  • św. Doroty (niedziela po 6 lutym),
  • św. Ap. Piotra i Pawła (29 czerwca)
 • Dzień adoracji Najświętszego Sakramentu:
  • 22 października
 • Historia:

Miejscowość o nazwie Wola Kowalska notowana była w XV w., później Wola Orlikowska, Wola św. Doroty, Wola Nowa. Była ona własnością Pakoszów herbu Abdank. Miasto na prawie magdeburskim lokowane zostało w 1773 r. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na prośbę Ignacego Jankowskiego. Pierwotny kościół drewniany pw. św. Doroty i św. Jana Ewangelisty istniał ok. 1470 r., wtedy też erygowano parafię. Kolejny kościół, również drewniany, był z fundacji Anny Kwaśniewskiej, miecznikowej stężyckiej, a zbudowany w 1749 r. W II połowie XIX w. został powiększony o część murowaną. W początkach XX w. został powiększony o zakrystię staraniem ks. Adama Wąsa. Był świątynią orientowaną. W 1996 r. został rozebrany i przekazany do Muzeum Wsi Radomskiej. Nowy kościół pw. św. Doroty, wg projektu arch. Jacka Laskowskiego i arch. Jerzego Szczepanika-Dzikowskiego z Warszawy, został zbudowany w latach 1985–1987 staraniem ks. Bronisława Kowalskiego, a pobłogosławiony w stanie surowym 20 XII 1987 r. przez bp. Mieczysława Jaworskiego. Dedykacji świątyni dokonał 1 I 1994 r. bp Edward Materski. Kościół jest budowlą z cegły i żelbetonu.


MAPA DOJAZDU: