Diecezjalna Komisja ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego

1433

Przewodniczący: ks. kan. dr Dariusz Zbigniew Skrok

Członkowie:

  • ks. prał. mgr Wojciech Szary
  • ks. prał. Jan Niziołek
  • ks. kan. dr Kazimierz Spólny
  • ks. kan. mgr Dariusz Kowalczyk
  • ks. kan. dr Maciej Korczyński
  • ks. kan. mgr Marek Janas
  • ks. Szymon Mucha
  • ks. mgr Mirosław Prasek COr
  • mgr Alicja Pukas