Komisja do spraw budownictwa i sztuki sakralnej Diecezji Radomskiej

735

Komisja będzie działała w składzie:

  • Ks. prał. dr Wiesław Taraska – Przewodniczący

Członkowie:

  • Ks. prał. dr Piotr Supierz
  • Ks. kan. Zbigniew Sieroń
  • Ks. kan. Stanisław Wlazło
  • Ks. kan. Zenon Sala
  • Ks. Krzysztof Sieczka
  • Ks. dr Michał Krawczyk
  • Ks. dr Rafał Piekarski
  • Ks. kan. dr Tomasz Herc