Dobry Jezu a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie…

1016

Od 1 listopada ub. roku zmarło 16 duchownych w Diecezji Radomskiej. Wspominamy i modlimy się m.in. za biskupa Adam Odzimka.

W ubiegłym roku w Uroczystość Wszystkich Świętych zmarł ks. kan. Stanisław Traczyński. Miał 70 lat; święcenia kapłańskie przyjął w roku 1976 w rodzinnym Siennie. Od 1993 roku był proboszczem parafii św. Jana Nepomucena w Przysusze.

W listopadzie zmarli również nestorzy Diecezji Radomskiej urodzeni w 1935 roku ks. kan. Sylwester Szefliński (święcenia kapłańskie przyjął w 1961 r.) i ks. kan. Stanisław Leśko (św. kapł. 1959 r.), a tekże ks. kan. Eugeniusz Frączyk (ur. 1938 r.; św. kapł. 1962 r.).

W 6 grudnia ub. w tragicznym wypadku stracił życie dk. Karol Dobrasiewicz. Miał 31 lat. W ostatnim czasie odbywał praktyki duszpasterskie w ośrodku „Promień” w Mariówce.

W styczniu br. zmarli dwaj kapłani: ks. Mirosław Rudnicki (ur. 1956 r.; św. kapł. 1985 r.), proboszcz parafii Zesłania Ducha Świętego w Radomiu oraz ks. Wiktor Bąk (ur. 1950 r.; św. kapł. 1983 r.), emerytowany proboszcz parafii Huta-Budki. Zaś w lutym zmarł ks. Jacek Panek (ur. 1957 r.; św. kapł. 1984 r.), mieszkaniec radomskiego Domu Księży Emerytów.

16 marca br. pożegnaliśmy biskupa Adama Odzimka, emerytowanego biskupa pomocniczego Diecezji Radomskiej. Biskup-senior zmarł 13 marca 2022 r. w Radomiu. Został pochowany w Grobowcu Biskupów Radomskich na cmentarzu przy ul. Limanowskiego.

Ostatniego dnia czerwca zmarł ks. Krzysztof Będkowski (ur. 1958 r.; św. kapł. 1984 r.). Od 2017 przebywał w Domu Księży Emerytów w Radomiu.

W lipcu zmarł ks. kan. Józef Jarosz (ur. 1947 r.; św. kapł. 1973 r.); przed przejściem na emeryturę był proboszczem w Małęczynie. Również wspólnota cystersów z opactwa w Wąchocku przeżyła dni żałoby. W 84 roku życia, 62 roku życia zakonnego, 55 roku kapłaństwa odszedł do wieczności . Bernard Sieciarz.

Kolejnych dwóch kapłanów zmarło w sierpniu. To ks. prał. Kazimierz Szary; przeżył 88 lat, w tym 64 lata w kapłaństwie. Duszpasterzował m.in. w Stromcu i Zwoleniu, a w 2009 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Radomiu. Drugi to ks. Wacław Sztandera (ur. 1945 r.; święcenia kapłańskie przyjął 50 lat temu), emerytowany proboszcz w Wójcinie.

We wrześniu zmarł ks. prał. Mieczysław Deka, mieszkaniec Domu Księży Emerytów w Radomiu. Przeżył 84 lata, w tym 55 lat w kapłaństwie. Jako proboszcz duszpasterzował m.in. w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Starachowicach.

W październiku księża z Kongregacji Świętego Filipa Neri w Studziannie pożegnali ks. Jana Drewniaka. Zmarł mając 94 lata i 69 lat kapłaństwa. Przez długie dziesięciolecia związany był z sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Studziannie. Tutaj, 18 sierpnia 1968 roku podczas uroczystości koronacji łaskami słynącego obrazu Matki Bożej, odpowiadał za sprawy organizacyjne.

Prosimy o modlitwę za zmarłych kapłanów.

+ Miłosierny Boże, spraw, aby Twoi słudzy, których w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radowali się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. +

+ Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a Światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. +


LISTA ZMARŁYCH KAPŁANÓW (1992-2022)

Zmarli kapłani