Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach ze wsparciem Polskiej Fundacji Narodowej

766
DPS w Krzyżanowicach. Foto: DPS w Krzyżanowicach / FB

Przekazane przez Polską Fundację Narodową środki finansowe posłużą na zakup środków ochrony osobistej oraz płynów do dezynfekcji.

W Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach mieszka 131 niepełnosprawnych intelektualnie kobiet i pracuje 79 osób. Pensjonariuszki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a nie można zapewnić im innej formy opieki.

– Obiektywnie oceniając skalę zagrożenia epidemiologicznego dla Naszych Mieszkanek, bardzo wcześnie podjęliśmy działania prewencyjne mające na celu ochronę ich zdrowia poprzez właściwą organizację pracy, zastosowanie środków ochrony indywidualnej, dezynfekcyjnych oraz systematyczną dezynfekcję infrastruktury. Dotychczas udaje się nam utrzymać wysoki poziom zabezpieczenia i chronić Nasze Mieszkanki przed zakażeniem. Świadczący pracę personel wykazuje się bardzo wysokim poziomem adekwatnym do realnych potrzeb tak dużego domu. Jednak bardzo potrzebujemy wsparcia, dlatego zwróciliśmy się do Polskiej Fundacji Narodowej ponieważ przy obecnej strukturze i wielkości finansowania nie będziemy w stanie zabezpieczyć dalej naszego personelu i Mieszkanek w czasie obecnej pandemii. – powiedziała dr Jolanta Borek, pełniąca obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach.

Odpowiadając na przesłaną prośbę i dołączone zapotrzebowanie środków niezbędnych do dalszego zabezpieczenia personelu i mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, Zarząd Polskiej Fundacji Narodowej podjął decyzję o udzieleniu niezbędnego wsparcia.

– Z przekazanych przez PFN środków finansowych zostaną zakupione maseczki ochronne FFP3, maseczki jednorazowe, kombinezony, rękawiczki jednorazowe, fartuchy flizelinowe, czepki jednorazowe, ochraniacze na obuwie wielorazowe, przyłbice, okulary ochronne, materace, płyny do dezynfekcji rąk, płyny do dezynfekcji powierzchni, płyn dezynfekcyjny na zewnątrz Medicarine i środki myjąco-dezynfekcyjne. – mówi Michał Góras, członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

– Pomoc osobom najsłabszym, starszym i chorym jak również ich opiekunom jest naszym moralnym obowiązkiem i wpisuje się w działania związane z solidaryzmem społecznym w dobie pandemii. – powiedział dr Marcin Zarzecki, prezes Polskiej Fundacji Narodowej. – Domy Pomocy Społecznej to jednostki najwyższego ryzyka w zakresie możliwości zakażenia chorobą zakaźną COVID-19. Należy jednoznacznie wskazać, że wsparcie udzielane przez Fundację DPS-om to realna pomoc dedykowana osobom wymagającym szczególnej troski, częstokroć niesamodzielnym i wykluczonym społecznie. Realizujemy nasza misję przez docieranie ze wsparciem do kluczowych środowisk i instytucji, ponieważ to czas wymagający prawdziwej personalistycznej refleksji i empatii.

Polska Fundacja Narodowa solidarnie włączyła się w działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa i zapobiegania chorobie zakaźnej COVID-19 i stale rozszerza obszary udzielanej pomocy. To m.in. wsparcie udzielone szpitalom, placówkom służby zdrowia, naukowcom szukającym innowacyjnych rozwiązań technologicznych przy produkcji sprzętu medycznego, ale również pomoc niesiona byłym żołnierzom Armii Krajowej, kombatantom, Stowarzyszeniu Rodzin Kolpinga oraz osobom starszym i chorym, mieszkającym w Domach Pomocy Społecznej.