DRZEWICA – Parafia pw. św. Łukasza

9841
Drzewica. Kościół pw. św. Łukasza. Foto: http://www.parafiadrzewica.net.pl

KONTAKT:


DUSZPASTERZE:

 • Proboszcz:
  • ks. kan. mgr Adam Płuciennik
 • Wikariusze:
  • ks. mgr Michał Kopciński
  • ks. Mariusz Pałgan

MSZE ŚW.:

 • Niedziele / Uroczystości:
  • 7.00;
  • 8.30;
  • 10.00;
  • 12.00;
  • 17.00 (zima – 16.00)
 • Święta zniesione:
  • 7.00;
  • 8.30;
  • 10.00;
  • 17.00
 • Dni powszednie:
  • 6.30;
  • 7.00;
  • 17.00 (zima – 16.00)

O PARAFII:

 • Do parafii należą:
  • Augustów, Brzustowiec, Dąbrówka, Drzewica, Jelnia, Krzczonów, Strzyżów, Zakościele, Zychorzyn (część wsi), Żardki, Żdżary.
 • Odpusty:
  • św. Łukasza (18 października),
  • św. Jana Chryzostoma (13 września)
 • Dni adoracji Najświętszego Sakramentu:
  • pierwsza niedziela, poniedziałek i wtorek lipca
 • Kościół filialny:
  • pw. MB Fatimskiej w Zychorzynie,
   • Msza św. w niedziele i święta o godz. 15.00
 • Kaplica:
  • pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Domu Opieki Społecznej w Drzewicy,
   • Msza św. o godz. 10.45
 • Dom zakonny:
  • Zgromadzenie Sióstr Służek NMP Niepokalanej, kaplica,
   • ul. Słowackiego 14,
   • T: +48 48 375 67 67
 • Historia:

Drzewica została nadana w XIII w. przez księcia Konrada Mazowieckiego komesowi Gosławowi. Stał się on protoplastą rodu Drzewickich, herbu Ciołek. Parafia została erygowana w 1315 r. Syn Gosława, Wojciech, wybudował tu pierwszy kościół w 1321 r. z ciosu kamiennego i cegły. Magdeburskie prawa miejskie Drzewica otrzymała od króla Władysława Jagiełły 5 V 1429 r. Prymas Maciej Drzewicki przebudował w latach 1527–1535 zamek pochodzący z czasów Kazimierza Wielkiego i sprowadził z Rzymu relikwie św. Jana Chryzostoma. Anna Drzewicka z Bąkowca ufundowała w 1630 r. klasztor i kościół pw. św. Stanisława bp. i sprowadziła siostry bernardynki. Zbór ewangelicki fundacji Drzewickich istniał w II połowie XVI i w początkach XVII wieku. W 1655 r. Szwedzi doszczętnie spalili i splądrowali Drzewicę, zbezcześcili relikwie św. Jana Chryzostoma i zrabowali srebrny relikwiarz. Klasztor i kościół zostały zniszczone przez pożar w 1675 r., a ruiny rozebrano w 1803 r. Siostry przeniosły się do zamku, a po jego spaleniu się w 1814 r. przeniosły się do klasztoru na Górze św. Katarzyny. W 1785 r. król Stanisław August Poniatowski potwierdził dawne przywileje i nadał nowy dotyczący sprowadzenia rzemieślników i utworzenia cechów rzemieślniczych. To dało początek przemysłowi, co stało się z czasem źródłem utrzymania mieszkańców miasta i okolicy. 18 VII 1787 r. przebywał tu król Stanisław August Poniatowski, a 12 XI 1794 r. zatrzymały się w Drzewicy dywizje gen. Henryka Dąbrowskiego. Po powstaniu styczniowym – ze względu na poparcie mieszkańców udzielone powstańcom poprzez zaopatrywanie ich w broń przez Kuźnice Drzewickie – miasto utraciło prawa miejskie. Kościół parafialny pw. św. Łukasza pochodzi z XV w., a dedykowany był w 1460 r. W latach 1908–1914 świątynia została rozbudowana w stylu neogotyckim wg planu architekta Jarosława Wojciechowskiego z Warszawy, zachowując starą część kościoła bez zmian. Przedłużono nawę o dwa przęsła, wzniesiono transepty oraz wybudowano nowe prezbiterium. Nowa świątynia została dedykowana 21 VIII 1912 r. przez bp. Mariana Ryxa. Kościół jest budowlą wzniesioną na planie krzyża, orientowaną, zbudowaną z czerwonej cegły. Ze starej części gotyckiej zachowana jest dawna nawa kościoła.


MAPA DOJAZDU: