Informacje o Dekanacie Drzewickim

2749

Stolica Dekanatu:

 • Parafia pw. św. Łukasza w Drzewicy

Dziekan:

 • ks. kan. Adam Łukiewicz
  • adres: ul. Warszawska 26; 26425 Odrzywół
  • telefon: +48 48 671 60 15
  • mail: #

Wicedziekan:

 • ks. kan. Adam Płuciennik

Ojciec duchowny:

 • ks. …
  • adres:
  • telefon:
  • mail:

Do dekanatu należą parafie: