Eliminacje do Finału XVI. Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej

856
Konkurs "Kocham moją Ojczyznę". Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Wpisując się w  Narodowe Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania  Niepodległości przez Polskę, Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej organizuje w Radomiu XVI. Diecezjalny Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej „Kocham Moją Ojczyznę”.

Zarząd Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej serdecznie zaprasza dzieci przedszkolne oraz uczniów szkół wszystkich szczebli do wzięcia udziału w tym wielkim patriotycznym wydarzeniu.

Celem konkursu jest promowanie wśród młodego pokolenia Polaków idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości narodowej oraz miłości do Ojczyzny. Konkurs daje również możliwość rozwijania i prezentowania przez uczestników swoich talentów wokalnych  i recytatorskich.

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, wychowanków placówek oświatowo-wychowawczych oraz grup parafialnych.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Pasterza diecezji radomskiej Ks. Biskupa Henryka Tomasika oraz Prezydenta Miasta Radomia, Pana Radosława Witkowskiego.

Konkurs odbędzie się w następujących terminach:

  • etap szkolny: do 1 marca 2019 roku (region radomski do 15 lutego 2019 roku),
  • etap regionalny: do 15 marca 2019 roku, (region radomski 8 marca 2019r.).
  • etap diecezjalny: odbędzie się 26 kwietnia 2019 r. w Lipskim Centrum Kultury w Lipsku, ul Rynek 2.

Pobierz pełen Regulamin.