Eucharystia – Chrystus jest z nami!

774
Bp Henryk Tomasik myje nogi podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej w katedrze. Foto: R. Mizera / Radio Plus Radom

– Dzisiaj dziękujemy za tą wielką tajemnicę wiary jaką jest Eucharystia – powiedział biskup Henryk Tomasik, który przewodniczył Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek w radomskiej katedrze.

Na początku liturgii bp Tomasik obmył nogi dwunastu mężczyznom, na pamiątkę gestu uczynionego przez Jezusa apostołom przed Ostatnią Wieczerzą.

W czasie homilii Pasterz Diecezji Radomskiej zachęcił do dziękczynienia za Eucharystię i do refleksji nad tym jak cenimy ten dar, jak uczestniczymy we Mszy św., jak przystępujemy do Komunii.  

– Dzisiaj z całym Kościołem dziękujemy za to, że w naszych świątyniach sprawowana jest Eucharystia. Dziękujemy za to, że możemy przystępować do Komunii świętej. Jesteśmy w drodze i potrzebny jest nam pokarm, którym jest Jezus Chrystus – mówił bp Tomasik i przypomniał słowa św. Jana Pawła II, który mówił w encyklice Redemptor hominis, że Eucharystia jest „Sakramentem-Ofiarą i Sakramentem-Komunią, i Sakramentem-Obecnością”. Sakrament-Ofiara, która uobecnia najświętszą Ofiarę Zbawiciela. Jest Sakramentem-Komunią: Chrystus nas jednoczy z Ojcem i jednoczy nas we wspólnotę. Ludzie zjednoczeni z Bogiem są sobie bliżsi. Sakrament-Obecność – Pan Jezus zapewniał nas: „Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata” i to Chrystus w sposób szczególny zrealizował w Eucharystii. Chrystus jest z nami! Dzisiaj dziękujemy za tą wielką tajemnicę wiary. – zauważył biskup radomski.