GOWARCZÓW – Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła

5986
Kościół pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Gowarczowie. Foto: Jerzy Kutkowski

KONTAKT:


DUSZPASTERZE:

 • Proboszcz:
  • ks. Dariusz Stańczyk
 • Wikariusz
  • ks. Piotr Klepaczewski

MSZE ŚW.:

 • Niedziele / Uroczystości:
  • 7.45;
  • 10.00;
  • 12.00;
  • 17.00
 • Święta zniesione:
  • 7.45;
  • 10.00;
  • 17.00
 • Dni powszednie:
  • 16.30
  • 17.00

O PARAFII:

 • Do parafii należą:
  • Bernów, Borowiec, Brzeźnica, Giełzów, Gowarczów, Komaszyce, Korytków, Kupimierz, Kurzacze, Miłaków, Morzywół, Rogówek, Ruda Białaczowska, Skrzyszów, Stare Pole, Sielec.
 • Odpusty:
  • św. Piotra i Pawła (29 czerwca),
  • św. Rocha (16 sierpnia),
  • św. Marcina (11 listopada)
 • Dzień adoracji Najświętszego Sakramentu:
  • 1 kwietnia
 • Kościoły filialne:
  • pw. Miłosierdzia Bożego w Sielcu,
   • Msza św. w niedziele i święta o godz. 14.30
  • Podwyższenia Krzyża Świętego w Rudzie Białaczowskiej,
   • Msza św. w niedziele i święta o godz. 8.45
  • św. Rocha w Gowarczowie
   • Msze św. w lipcu i sierpniu o godz. 17.00
 • Nabożeństwa:
  • pierwszy piątek miesiąca – 16.00
  • fatimskie – od maja do października – 19.30
  • Wielki Post
   • Droga Krzyżowa – 16.00
   • Gorzkie żale – 16.30
 • Historia:

Miasto Gowarczów lokowane było na prawie magdeburskim w 1430 r. przez króla Władysława Jagiełłę na prośbę Krystyna Magiery podczaszego sandomierskiego. Parafia i pierwotny kościół drewniany powstały w XIV w. Dziesięciny z wiosek oddawane były dla kolegiaty sandomierskiej. W początku XVI w. w Gowarczowie istniał kościół murowany pw. św. Piotra i św. Floriana. Patronat należał do dziedziców Gowarczowa. Pierwotny kościół murowany wzmiankowany jest w 1511 r. W 1640 r. był rozbudowany staraniem Aleksandra i Zofii Korycińskich. Obecną świątynię wzniesiono w 1774 r. staraniem Józefa Jabłonowskiego. Dedykował ją w 1778 r. bp Ignacy Kozierowski. Kościół był odnowiony w 1843 r., a w latach 1902–1904 znacznie rozbudowany staraniem ks. Antoniego Czarkowskiego. Kościół jest orientowany, tynkowany, dachy ma dwuspadowe, kryte blachą.


MAPA DOJAZDU: