Ingres Biskupa Marka Solarczyka do radomskiej katedry

1765
Ingres Biskupa Marka Solarczyka do radomskiej katedry. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

– Otoczony waszą modlitwą, pragnę wobec Boga wypowiedzieć moją gotowość do przyjęcia woli Boga i uczynienia wszystkiego co On poleca dla dobra całej wspólnoty Kościoła Radomskiego. – powiedział Bp Marek Solarczyk w czasie ingresu do radomskiej katedry pw. Opieki NMP. Nowy Biskup Radomski objął katedrę w obecności Arcybiskupa Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego.

Po ogłoszeniu decyzji papieża Franciszka o przyjęciu rezygnacji Biskupa Henryka Tomasika i ogłoszeniu nowego Biskupa Radomskiego w osobie Biskupa Marka Solarczyka (4 stycznia br.) oraz po kanonicznym objęciu Diecezji Radomskiej, która dokonała się 8 stycznia br., przyszedł czas na uroczysty ingres do kościoła katedralnego. Ze względu na ograniczenia związane z sytuacją epidemii uroczystość odbyła się z udziałem ograniczonej liczby duchowieństwa i świeckich.

WPROWADZENIE DO KATEDRY

W kruchcie katedry Biskupa Marka Solarczyka, piątego Biskupa Radomskiego, przywitali bp pomocniczy Piotr Turzyński, Wikariusz Generalny radomskiej kurii oraz ks. kan. Krzysztof Ćwiek, Proboszcz Parafii Katedralnej. Po ucałowaniu relikwii św. Kazimierza Królewicza – Patrona Diecezji i pokropieniu wiernych wodą święconą, nowy Biskup Radomski został wprowadzony do kościoła katedralnego w uroczystej procesji.

Liturgię rozpoczął abp Wacław Depo, metropolitę częstochowskiego, po czym słowa powitania i pozdrowienia wobec nowego Biskupa Radomskiego wypowiedział Biskup Senior Diecezji Radomskiej Henryk Tomasik.

Bp Henryk Tomasik, powitanie:

 

Następnie bp Piotr Turzyński odczytał bullę nominacyjną papieża Franciszka o mianowaniu Biskupa Marka Solarczyka Biskupem Radomskim.

Bp Piotr Turzyński, bulla nominacyjna:

 

Po odczytaniu papieskiego dokumentu od Abp. Wacława Depo i Bp. Henryka Tomasika Biskup Radomski otrzymał pastorał. To najstarszy symbol władzy pasterskiej w naszej diecezji; pochodzi z 1936 r., a posługiwał się nim pierwszy Biskup Radomski – śp. Bp Edward Materski. Następnie Bp Marek zajął miejsce na katedrze.

Homagium, czyli publiczny akt czci, szacunku i chrześcijańskiego posłuszeństwa wobec nowego Pasterza Diecezji złożyli: w imieniu duchowieństwa – Bp Piotr Turzyński (Biskup pomocniczy Diecezji Radomskiej i Wikariusz Generalny), ks. prał. Marek Fituch (Wicekanclerz Kurii Diecezji Radomskiej), ks. kan. Marcin Andrzejewski (proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla w Radomiu); w imieniu osób życia konsekrowanego – ks. Adam Maj COr. (przełożony domu Księży Filipinów w Radomiu, s. Bożena Adach, diecezjalna referentka ds. życia konsekrowanego Diecezji Radomskiej, s. Urszula Kopiec (Zgromadzenie Sióstr Michalitek) oraz w imieniu wiernych świeckich – Ewa i Grzegorz Stysiek z synami (para diecezjalna Domowego Kościoła).

 

HOMILIA

Na temat przewodni ingresowej homilii Biskup Marek wybrał ofiarne życie św. Józefa – Opiekuna Świętej Rodziny, Oblubieńca Matki Bożej i Patrona Kościoła Katolickiego, którego papież Franciszek ustanowił patronem roku 2021. [>>Pełny tekst homilii<<]

– Szczególnym orędownikiem naszej modlitwy i przewodnikiem na drogach życiowych powołań jest Św. Józef – Opiekun Świętej Rodziny, Oblubieniec Matki Bożej i Patron Kościoła Katolickiego. Papież Franciszek w Liście „Patris corde”, zachęcając nas do owocnego przeżycia Roku Świętego Józefa przypomina: „Musimy zawsze zadawać sobie pytanie, czy z całych sił strzeżemy Jezusa i Maryi, którzy w tajemniczy sposób są powierzeni naszej odpowiedzialności, naszej trosce, naszej opiece…” – mówił bp Marek Solarczyk.

Przywołał również „świadków wiary” Kościoła Radomskiego, dzięki którym „tajemnice Boga były przyjmowane, z oddaniem przeżywane i z miłością przekazywane kolejnym pokoleniom”: bł. Władysława z Gielniowa, księży męczenników II wojny światowej (błogosławionych ks. Bolesława Strzeleckiego, ks. Franciszka Rosłańca, ks. Kazimierza Sykulskiego i braci księży Kazimierza i Stefana Grelewskich). Wspomniał również kandydatów na ołtarze, których procesy beatyfikacyjne się toczą: biskupa Piotra Gołębiowskiego, Matkę Kazimierę Gruszczyńską i ks. Romana Kotlarza.

W dalszej części homilii wyraził gotowość do przyjęcia woli Boga i pracy dla dobra Kościoła Radomskiego.

– Modlę się razem z wami, aby to wszystko co poczęło się z Ducha Świętego i jest wspierane Jego Mocą trwało w nas i przynosiło owoce. Otoczony waszą modlitwą, pragnę wobec Boga wypowiedzieć moją gotowość do przyjęcia woli Boga i uczynienia wszystkiego co On poleca dla dobra całej wspólnoty Kościoła Radomskiego. – mówił bp Marek i jeszcze raz nawiązując do św. Józefa powiedział: – Gdy sen się skończył, Święty Józef rozpoczął przeżywać swoje ojcostwo czyniąc dar z siebie, a Jego życie stało się narzędziem wypełniania Bożych dzieł. Z ufnością przyjmijmy przykład Świętego Józefa i nie odkładajmy spraw Boga na inny czas lub zmienione warunki.

A kończąc homilię przywołał swoje biskupie wezwanie:

– Idźmy z ufnością, aby wypełniać misję od Boga i niech naszą nadzieją będzie obietnica samego Zbawiciela, że: „Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy!” (Mk 9,23).

Bp Marek Solarczyk, homilia:

 

ŻYCZENIA I GRATULACJE

Po Komunii św. i uroczystym śpiewie hymnu Te Deum (Ciebie Boga wysławiamy…) zostały odczytane listy gratulacyjne.

List od Prezydenta RP Andrzeja Dudy:

Pan Adam Kwiatkowski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

 

List od Nuncjusza Apostolskiego w Polsce Salvatore Pennacchio:

Ks. Jacek Mizak

 

List od Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego [>>Tekst<<]:

Bp Artur Miziński, Sekretarz Generalny KEP

 

Następnie życzenia nowemu Biskupowi Radomskiemu złożyli przedstawicieli duchowieństwa i osób życia konsekrowanego oraz wiernych świeckich.

ks. Jarosław Wojtkun:

 

Ewa i Grzegorz Stysiek z synami, para diecezjalna Domowego Kościoła Ruchu Światło Życie:

Przed błogosławieństwem do wiernych jeszcze raz zwrócił się Biskup Marka Solarczyk.

Bp Marek Solarczyk, podziękowanie:

 

 


Bp Marek Solarczyk urodził się 13 kwietnia 1967 r. w Wołominie (diec. warszawsko-praska). Święcenia prezbiteratu przyjął 28 maja 1992 roku w Katedrze Warszawsko-Praskiej pw. św. Floriana w Warszawie. W tej samej katedrze 19 listopada 2011 (w wigilię uroczystości Chrystusa Króla) przyjął święcenia biskupie (głównym konsekratorem był abp Henryk Hoser.

Zawołanie biskupie brzmi „Omnia possibilia credenti”, czyli „Wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy”; nawiązuje ono do słów, jakie wypowiedział Pan Jezus do ojca chłopca chorego na epilepsję, przed uzdrowieniem jego syna (por. Mk 9,23) [>>Herb i motto<<].

Decyzją papieża Franciszka z 4 stycznia 2021 r. został mianowany Biskupem Radomskim. Kanoniczne objęcie Diecezji Radomskiej odbyło się 8 stycznia 2021 r. w Katedrze pw. Opieki NMP w Radomiu [>>Biogram<<].

 


GALERIA