Instytuty Świeckie Życia Konsekrowanego

2637

Instytuty Świeckie Życia Konsekrowanego

Nowa forma życia konsekrowanego, zatwierdzona przez Kościół w 1947 roku. Na takiej drodze życia, uświęcasz świat od wewnątrz. mieszkasz tam gdzie mieszkałaś, pracujesz tam, gdzie pracowałaś. Zostajesz w świecie, wśród rodziny, przyjaciół, znajomych. Ale zostajesz też oblubienicą Chrystusa, składając śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Masz oparcie we wspólnocie, która pomaga ci w ciągłej formacji, aby coraz więcej kochać Boga i służyć ludziom.

Adres internetowy (kontakt):

www.instchrkr.katowice.opoka.org.pl

www.kkis.pl


Instytut Świecki Chrystusa Króla

Oddać się Miłości niezmierzonej żyjąc w świecie… Któż jest Tą Miłością? Jest Nią Chrystus Król ludzkich serc, który do końca umiłował człowieka, oddając mu Siebie. Czyż człowiek może nie odwzajemnić się oddaniem i miłością? Każdy czyni to na swój własny sposób. Członkinie Instytutu Świeckiego Chrystusa Króla czynią to składając śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa żyjąc w świecie, w zwykłych warunkach. Kochają Chrystusa przebywając z Nim na modlitwie, a także kochają Go w napotkanych ludziach, oddają się tym, którzy szczególnie potrzebują miłości. „Co uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). W ten sposób członkinie szerzą Królestwo Boże na ziemi.

Założycielem Instytutu Świeckiego Chrystusa Króla był sługa Boży ks. Wojciech Piwowarczyk (1902-1992), świątobliwy kielecki spowiednik wielu dusz. To właśnie z jego inicjatywy w 1942 r. w konfesjonale zakiełkowało ziarno Instytutu.  Ten kapłan, sam nie mając łatwego życia, potrafił zasiać dobro w każdej duszy, niestrudzenie służył chorym i niepełnosprawnym, z ojcowską troską zabiegał o rozmaite potrzeby ludzi. We wspomnieniach członkiń  instytutu pozostał jako troskliwy „Ojciec” .

Obecnie liczba członkiń przekracza 100 rozsianych po całej Polsce. Co miesiąc spotykają się w 6 ośrodkach: Kielcach, Poznaniu, Katowicach, Rzeszowie, Radomiu, Lublinie, aby wspólnie modlić się, rozważać prawdy Boże i cieszyć się darem wspólnoty.

Na codzienność świeckiej osoby konsekrowanej składa się: pogłębiona  modlitwa, praca zawodowa, stałą więź pomiędzy członkiniami (większość mieszka pojedynczo lub z krewnymi) oraz wszystko to, czym żyje człowiek w świecie. Członkinie są cichymi apostołkami Chrystusowymi, nie rozgłaszają o swojej przynależności do Instytutu, aby móc dotrzeć tam, gdzie osoba duchowna nie jest w stanie dotrzeć. Swoim świadectwem życia często otwierają oczy serc zagubionych i ukazują Miłość, która ciągle szuka człowieka. Bóg chciał, aby świecka osoba konsekrowana stała się listem miłosnym Boga do człowieka,  aby  Królestwo jego miłości rozszerzało się we wszystkich sercach. Takie jest najważniejsze zadanie członkiń Instytutu Świeckiego Chrystusa Króla.