JANKOWICE RADOMSKIE – Parafia pw. św. Mikołaja

6088
Kościół pw. św. Mikołaja w Jankowicach Radomskich. Foto: Jerzy Kutkowski

KONTAKT:

Parafia pw. św. Mikołaja bp.
Jankowice 15, 26-660 Jedlińsk
woj. mazowieckie

T: +48 48 321 38 57
E: #
W: #


DUSZPASTERZE:

 • Proboszcz:
  • ks. Andrzej Dwojakowski

MSZE ŚW.:

 • Niedziele / Uroczystości:
  • 8.00;
  • 10.00;
  • 12.00
 • Święta zniesione:
  • 8.00;
  • 17.00
 • Dni powszednie:
  • 17.00

O PARAFII:

 • Do parafii należą:
  • Bród, Górna Wola, Gustawów, Gutów, Jankowice, Ludwików, Sosnowica, Sukowska Wola, Żabia Wola.
 • Odpusty:
  • św. Mikołaja (6 grudnia),
  • MB Częstochowskiej (26 sierpnia)
 • Dzień adoracji Najświętszego Sakramentu:
  • środa po I Niedzieli Wielkiego Postu
 • Historia:

Pierwotny kościół istniał tu ok. 1470 r. Parafia zaś powstała w XVI w. Obecny kościół pw. św. Mikołaja, z fundacji Jana Saryusza Skórkowskiego chorążego opoczyńskiego i ks. Józefa Żeglickiego kanonika łowickiego, wg projektu arch. Piotra Perkowskiego, rozpoczęto budować w 1782 r. Zakończenie prac nastąpiło dopiero w 1858 r. Kościół został pobłogosławiony 23 IX 1787 r. przez ks. Marcina Porczyńskiego, proboszcza z Jedlińska. Dedykacji dokonał sługa Boży bp Piotr Gołębiowski 23 IX 1958 r. Od 1979 r. świątynię poddano gruntownej restauracji. Jest to budowla jednonawowa w stylu barokowo-klasycystycznym, z wieżą na podstawie sześcioboku. Z parafii pochodził biskup krakowski Karol Wincenty Saryusz Skórkowski, urodzony w Jankowicach w 1768 r., a zmarły na wygnaniu w Opawie w 1851 r.


MAPA DOJAZDU: